Nieuws

Verlenging niet-handhaving Wet DBA?

Op 1 oktober 2021 zou de Belastingdienst starten met de handhaving van de in 2016 ingevoerde wet DBA. De doelstelling van de wet was dat deze meer duidelijkheid zou scheppen over de vraag of sprake was van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. De wet heeft echter zodanige uitvoeringsproblemen dat de wet in de praktijk niet tot nauwelijks wordt gehandhaafd. Handhaving wordt sindsdien beperkt tot gevallen waarbij sprake is van kwaadwillendheid.

De Tweede Kamer wil nu eerst een redelijk en te handhaven alternatief voor de Wet DBA, voordat de Belastingdienst weer gaat controleren op schijnzelfstandigheid. Het uitstel van de handhaving zou op 1 oktober worden afgebouwd, maar de Tweede Kamer vindt dat er op dit moment nog teveel onduidelijkheid is over de regels. De Staatssecretaris heeft daarop gereageerd door aan te geven dat het handhavingsmoratorium niet op 1 oktober afloopt, maar het minimaal tot oktober loopt en dan wordt gekeken naar de uitkomsten van de pilot met de webmodule. Er bestaat dus een gerede kans dat de non-handhaving langer zal voortduren dan de eerder gecommuniceerde 1 oktober.

Ondertussen blijft de praktijk en dus u, de opdrachtgever of opdrachtnemer, nog altijd met de halve oplossing van de webmodule beoordeling arbeidsrelaties en de modelovereenkomsten die alles behalve duidelijk zijn. Daarmee loopt u risico’s in zowel de fiscale-, sociale verzekerings- als arbeidsrechtelijke sfeer. In ons webinar Verkapt dienstverband, hoe zit dat? vertellen onze collega’s u meer over dit onderwerp. Ook vindt u op onze site diverse blogs die verder inzoomen op deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken.

Daarnaast kunnen we met onze scan Wet DBA aan de hand van 20 vragen de grootste risico’s voor uw organisatie in kaart brengen. Een onjuiste situatie kan namelijk vervelende gevolgen met zich meebrengen, denk aan eventuele naheffingen en/of boetes. Wilt u een onjuiste situatie voorkomen? Doe de scan en krijg vrijblijvend inzicht in uw situatie!