Nieuws

Uitstel van betaling voor de btw

Tot 19 juni 2020 kan een verzoek bijzonder uitstel van betaling ingediend worden. Deze maatregel is onderdeel van het corona steunpakket dat beschikbaar is gesteld door de overheid. Vanaf het moment van aanmelding wordt de invordering van de belastingschulden (dus niet alleen de btw!) gedurende drie maanden stopgezet. Feitelijk betekent dit dus dat de ondernemer gelijk uitstel van betaling krijgt.

Uitstel van betaling btw

Ook voor de btw kan uitstel van betaling aangevraagd worden voor de nog openstaande bedragen of naheffingsaanslagen. Voor de btw is het pas mogelijk om uitstel aan te vragen als er al een naheffingsaanslag is opgelegd. De verzuimboete die gewoonlijk wordt opgelegd wordt wegens de coronacrisis verlaagd tot nihil. Op 7 april 2020 heeft het Ministerie van Financiën ook besloten dat geen aparte melding betalingsonmacht meer gedaan hoeft te worden indien om uitstel wordt verzocht vanwege de coronacrisis.

Als na de eerste termijn van 3 maanden aanvullend uitstel nodig is, zijn er twee mogelijkheden:

  • Als de totale belastingschuld van de onderneming minder is dan € 20.000 kan het uitstel vrij eenvoudig worden verlengd. Er moet wel een verzoek worden ingediend waarin onder andere wordt verklaard dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de coronacrisis.
  • Als de totale belastingschuld van de onderneming meer is dan € 20.000 kan het uitstel alleen worden verlengd als daarbij een verklaring van een derde-deskundige wordt verstrekt. Hierbij moet onder andere een liquiditeitsprognose worden verstrekt

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!