Nieuws

Melding betalingsonmacht (meestal) niet meer nodig

De Belastingdienst kan bijzonder uitstel van betaling verlenen aan ondernemers die door de coronacrisis in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen (of zullen komen). Deze regeling is onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen van het kabinet. Het Ministerie van Financiën heeft op dinsdag 7 april besloten dat er geen aparte melding betalingsonmacht meer hoeft te worden gedaan indien om uitstel van betaling wordt verzocht vanwege de coronacrisis. 

Betalingsonmacht door coronacrisis

Ondernemers die in verband met de coronacrisis uitstel van betaling voor loonheffingen en/of omzetbelasting willen aanvragen, hoeven hiervoor geen aparte melding betalingsonmacht meer in te dienen.

Een verzoek voor uitstel van betaling kan in alle gevallen pas worden ingediend zodra een (naheffings)aanslag is opgelegd. Het blijft dus van belang juist en tijdig aangifte te doen. Zodra de naheffingsaanslag is ontvangen kan de onderneming een verzoek om bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis indienen. De aanvraag voor uitstel van betaling wordt in dit geval direct als melding betalingsonmacht aangemerkt. Of deze versoepeling ook geldt voor de melding ten aanzien van een achterstand in de betaling van pensioenpremies aan bedrijfstakpensioenfondsen is nog niet bekend.

Betalingsonmacht door een andere reden

Let op: wanneer u als ondernemer niet langer in staat bent om de belastingen aan de fiscus te voldoen door een andere reden dan de coronacrisis, is het melden hiervan bij de Belastingdienst nog wel noodzakelijk. Als het melden hiervan niet tijdig wordt gedaan, dan loopt u het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de bijzonder uitstel van betaling regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.