Nieuws

Opnieuw uitbreiding steunpakket ondernemers

Naar aanleiding van de op 14 december afgekondigde lockdown heeft het kabinet opnieuw een uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers bekendgemaakt. De uitbreiding komt bovenop de eerdere uitbreiding van het 3e steunpakket en de extra tegemoetkoming voor de horeca. Wij hebben de belangrijkste onderdelen van deze nieuwe uitbreiding samengevat en voor u op een rij gezet.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (OVGD)

Winkeliers die gedwongen zijn hun deuren te sluiten krijgen een eenmalige tegemoetkoming die is bedoeld ter compensatie van de waardedaling van hun omzet. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies, maar bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies. Het omzetverlies moet wel minimaal 30% zijn. Het maximale bedrag van de compensatie is € 20.160.

De tegemoetkoming heeft de vorm van een opslag op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2020. Daarom bestaat ook alleen recht op de OVGD indien er TVL wordt ontvangen. Het TVL-maximum van € 90.000 wordt verhoogd met deze opslag. Nog geen TVL aangevraagd? Dat kan tot uiterlijk 29 januari 2021, 17:00. De OVGD moet nog wel worden goedgekeurd door Europa. Uitbetaling vindt daarom naar verwachting plaats in de tweede helft van januari. De extra subsidie is, net als de TVL, niet belast met inkomsten- en of vennootschapsbelasting.

Vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers kunnen vaste reiskostenvergoedingen laten doorlopen voor werknemers die op 12 maart 2020 recht hadden op zo’n vaste reiskostenvergoeding. Dat zou eind december 2020 stoppen, maar is nu met minimaal één maand verlengd tot eind januari 2021. Let op, de verlenging geldt niet voor andere vormen van vaste kostenvergoedingen! Andere vaste kostenvergoedingen stoppen dus echt per eind december 2020.

Kosten kinderopvang

Net als in het voorjaar zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang nu ze daarvan geen gebruik kunnen maken. De regeling zal gelijk zijn aan de eerdere regeling en dus gelden voor zowel de reguliere kinderopvang als voor gemeentelijke regelingen.

Uitstel aflossing TOZO-lening

Ondernemers die in het kader van de TOZO een lening hebben afgesloten bij de gemeente (of dat nog doen), zouden die eigenlijk per januari 2021 moeten gaan aflossen. De start van de aflossingen is nu opgeschort naar juli 2021. Over de eerste helft van 2021 zal bovendien geen rente worden berekend.

Sportscholen

Ook sportscholen zijn sinds 14 december weer gesloten. Net als in het voorjaar kunnen zij gebruikmaken van het lage btw-tarief voor online lessen.


Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze
kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten staan graag voor u klaar!