Nieuws

Uitbreiding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen via de TVL-regeling tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen. In de bestaande regeling werd maximaal 50% vergoed. De verhoging van de TVL geldt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven.

Minimale omzetverlies blijft 30%

Net als de NOW kent de TVL drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 en voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit minimale percentage aan omzetverlies blijft ook vanaf januari 2021 gehandhaafd en wordt dus niet verhoogd naar 40%, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

TVL naar maximaal 70%

Via de TVL krijgt een bedrijf een oplopend percentage van de vaste lasten vergoed. Door de aanpassing van de regeling loopt dit op van 50% bij een omzetverlies van 30% tot maximaal 70% bij een omzetverlies van 100%. Voor reeds ingediende aanvragen wordt automatisch uitgegaan van de nieuwe percentages.

Voorbeeld: Bij 65% omzetverlies ontvangt een bedrijf 65% x 60% = 39% vergoeding via de TVL voor de vaste lasten. Onder de oude regeling werd 50% van de vaste lasten vergoed, waardoor bij een omzetverlies van 65% slechts 32,5% (65% x 50%) van de vaste lasten vergoed werd. In dit voorbeeld is er dus sprake van een extra vergoeding van 6,5% van de vaste lasten.

Het percentage vaste lasten van een onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS.

Toegankelijk voor bijna alle sectoren

De TVL blijft ook in de periode januari t/m maart 2021 toegankelijk voor dezelfde groep als in oktober 2020 t/m december 2020, dus voor bijna alle sectoren met voldoende omzetverlies, dat wil zeggen minstens € 3.000 per periode van drie maanden. Uitgezonderd blijven krediet- en financiële instellingen, publieke scholen, holdings, huishoudens en overheidsinstellingen. Concreet betekent de verruiming dat bijna alle sectoren in ieder geval voor de periode oktober 2020 t/m maart 2021 recht hebben op TVL en dat de TVL dus ook voor de periode januari t/m maart 2021 voor bijna alle sectoren open staat.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.