Nieuws

Fiscale wijzigingen in 2024

Elk jaar voert de overheid veranderingen in bepaalde fiscale regels door. Dat is in 2024 niet anders. Bijvoorbeeld als het gaat om tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting, beperkt afschrijven op onroerend goed of de verlaging van de mkb-winstvrijstelling. Hieronder vindt u een overzicht van de 9 opvallendste wijzigingen.

1. Tarieven box 1 inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting heeft 2 belastingschijven- en tarieven in box 1. Valt uw bedrijf onder de inkomstenbelasting? Dan betaalde u in 2023 tot een belastbaar inkomen van € 73.031 het lage tarief van 36,93%. Over het meerdere betaalde u 49,5% belasting. In 2024 stijgt het tarief in de eerste schijf naar 36,97% (+ 0,04%). De schijfgrens stijgt naar € 75.518. Het tarief in de tweede schijf blijft hetzelfde.

2. Beperking afschrijving onroerend goed

Sinds 1 januari 2024 kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting nog maar beperkt afschrijven op onroerend goed. Vanaf die datum kunt u niet verder afschrijven dan tot de WOZ-waarde. In 2023 geldt nog 50% van de WOZ-waarde als ondergrens. Is er momenteel meer afgeschreven dan 100% van de WOZ-waarde? Dan wordt dit bevroren en is het niet mogelijk om verder af te schrijven.

Heeft u in de periode 2021 tot en met 2023 geïnvesteerd in onroerend goed voor eigen gebruik? En is hier ook al op afgeschreven? Dan geldt mogelijk overgangsrecht. Verder zijn gebouwen waarop de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) van toepassing is (zoals een duurzame stal of groen labelkas), uitgezonderd van deze maatregel.

3. ISDE

Subsidie voor duurzame energie blijft de komende jaren beschikbaar via de regelingen SDE++ en ISDE. Investeringen in zonnepanelen komen vanaf dit jaar niet meer in aanmerking voor ISDE. De subsidie voor kleinere erfwindmolens blijft in 2024 wel bestaan.

4. Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. In 2024 ligt dit percentage op 13.31% van de ondernemingswinst. Vergeleken met 2023 betalen ondernemers daardoor belasting over een groter deel van de winst. De aftrek bedroeg in 2023 14% van de ondernemingswinst.

5. Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting die minimaal 1.225 uren op jaarbasis als ondernemer hebben gewerkt. De eerder ingezette stapsgewijze verlaging van de aftrek zet door. In 2024 ligt deze op € 3.750. Voor starters geldt een verhoging van deze aftrek. Voor ondernemers die AOW-gerechtigd zijn, geldt een verlaging van deze aftrek.

6. Box 2 opgesplitst in 2 schijven

Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrechten in een vennootschap (bijvoorbeeld een bv)? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2.

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in 2 schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen en 33% over het meerdere. Voor 2023 geldt nog 1 tarief van 26,9%. Fiscale partners profiteren 2 keer van de lage schijf. Dit betekent dat een dividenduitkering tot maximaal € 134.000 wordt belast tegen het lage tarief van 24,5%.

7. Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) heeft als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. De successiewet kent een ruime vrijstelling voor schenking of vererving van ondernemingsvermogen. De BOR is daarmee van groot belang voor de continuïteit van agrarische bedrijven.

De BOR wordt tot en met 2026 stapsgewijs aangepast. Bestaande regels blijven overeind, maar wel met een (veel) lagere vrijstelling. In deze blog leest u wat de versobering en vereenvoudiging van de BOR precies inhoudt.

8. Verhogen van de belastingrente

Sinds 1 januari 2024 ligt het tarief voor de vennootschapsbelasting op 10%. Voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting, geldt vanaf 1 januari 2024 een belastingrentepercentage van 7,5%. Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan om belastingrente te voorkomen. Neem tijdig contact op met uw adviseur om dit tijdig te regelen. Kijk voor meer informatie over belastingrentes op de website van de Belastingdienst.

Heeft u vragen of wilt u advies over wat bovenstaande belastingregels voor uw persoonlijke situatie betekenen? Onze adviseurs staan graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.