Blog

De mogelijkheid tot het later uitbetalen van vakantiegeld

Als bedrijven in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij, aldus vakbond FNV, als allerlaatste redmiddel het vakantiegeld van hun werknemers later uitbetalen. In dit artikel gaan we verder in op de rechten en plichten van u als werkgever.

Werkgevers kunnen in eerste instantie gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid zoals bijvoorbeeld de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) of het bijzonder uitstel van betaling voor de belastingen vragen. Die maatregelen zijn echter niet voor alle bedrijven voldoende om meteen de beschikking te krijgen over meer liquide middelen. Als dat het geval is, kan het opschorten van het vakantiegeld en de winstuitkeringen aan de orde komen. Waar in het artikel wordt gesproken over vakantiegeld, kan ook winstuitkering worden gelezen.

Er zijn daarbij drie verschillende categorieën te onderscheiden, namelijk werkgevers die onder een CAO vallen (of die toepassen), werkgevers die eigen arbeidsvoorwaarden hebben of werkgevers die geen van beide hebben. We zullen hieronder verder op de drie verschillende situaties ingaan.

Werkgevers die een CAO toepassen

In principe is voor de betaling van het vakantiegeld de tekst van de CAO leidend. Het is mogelijk dat CAO partijen op grond van de huidige situatie aanvullende afspraken zullen maken, bijvoorbeeld het uitstellen van de betaling met 1 of 2 maanden. Een ander alternatief zou kunnen zijn dat er in delen wordt betaald (bijvoorbeeld in mei, juni en juli) om zo de financiële lasten wat te spreiden. Op het moment dat deze aanvullende afspraken worden gemaakt door de CAO partijen, dan kan de individuele werkgever deze gewijzigde afspraken volgen.

Werkgevers met eigen arbeidsvoorwaarden

Een andere mogelijkheid is dat je als werkgever eigen arbeidsvoorwaarden hebt opgesteld waarin is vastgelegd dat het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald. Bij de wijziging van deze arbeidvoorwaarden speelt dan de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging een belangrijke rol. De Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft bij zo’n wijziging namelijk instemmingsrecht en de werkgever heeft wettelijk dus de instemming nodig van zo’n orgaan om de wijziging door te mogen voeren. Op deze manier zorg je als werkgever tevens voor draagvlak binnen de onderneming voor een dergelijke maatregel.

Werkgevers zonder CAO of eigen arbeidsvoorwaarden

Het moment van uitbetaling van het vakantiegeld is neergelegd in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer. In beginsel dient een werkgever zich te houden aan hetgeen in de arbeidsovereenkomst is bepaald. De werkgever mag echter, indien dit redelijk en billijk is, aan de werknemer voorstellen om op een ander tijdstip te betalen of slechts een deel van het opgebouwde vakantiegeld uit te betalen. De werknemer moet op dat moment instemmen met een dergelijke voorstel.

LET OP: indien de werknemer wordt ontslagen of  het tijdelijke contracten niet wordt verlengd, het vakantiegeld bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet worden uitbetaald (uiterlijk binnen 1 maand na einddatum van het arbeidscontract).

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!