België Desk

Wonen in Nederland, werken in België

Tal van mensen kiezen ervoor om in Nederland te wonen en in België te werken. Nederlanders steken regelmatig voor werk de grens over. In steden als Antwerpen en Gent zijn volop banen beschikbaar, in vrijwel alle sectoren en op ieder niveau. Andersom kiezen Belgen steeds vaker voor Nederland vanwege de gunstige huizenmarkt. Ze vinden aan de Nederlandse kant van de grens sneller een woning, met meer wooncomfort en minder woonlasten. Wat uw reden ook is om de grens over te steken, het is belangrijk om te beseffen dat die grens er wel degelijk is. Hoe eenvoudig de dagelijkse grenspassage ook lijkt, in werkelijkheid spelen tal van zaken waarvan u kennis zou moeten nemen.

Werken in België, wonen in Nederland

De België Desk heeft veel specifieke kennis op het gebied van de Belgische en Nederlandse zaken. U kunt daarbij denken aan belastingen, sociale zekerheid, pensioenopbouw en arbeidsrecht. Deze expertise is van belang voor iedereen die woont en/of werkt in de grensstreek. Zo moet u bijvoorbeeld in beide landen belastingaangifte doen. Wij verzorgen dat graag voor u, maar doen natuurlijk nog veel meer. Binnen de België Desk werken specialisten samen om u zo goed mogelijk te adviseren. Zij brengen daarvoor uw persoonlijke, financiële plaatje zo goed mogelijk in beeld.

Zoveel zaken om in het oog te houden

Of u nu als Vlaming woont in Nederland, of als Nederlander werkt in Vlaanderen, over vrijwel ieder facet op het gebied van wonen en werken zult u vooraf moeten nadenken. De hoofdregel is dat de belasting wordt geheven in het land waar u werkt. Dat geldt ook voor de sociale verzekeringen. Toch is het mogelijk om met een speciale polis aanspraak te maken op zorg in Nederland. Andere zaken die aandacht verdienen zijn bijvoorbeeld een onverhoopt ontslag en uw recht op een uitkering, de gevolgen voor uw hypotheekrenteaftrek en mogelijk gebruik van een compensatieregeling. Ook op het gebied van ziekte wijken het sociale vangnet in Nederland en België sterk van elkaar af. Waar werknemers in Nederland recht hebben op loondoorbetaling van 2 jaar, is dat in België slechts 3 of zelfs maar 1 maand. Andersom is de Belgische kinderbijslag weer een stuk ruimhartiger.

Wij staan voor u klaar

Binnen de België Desk brengen we alle kennis en expertise samen, die we hebben op het gebied van wonen en werken aan weerszijden van de grens. Besluit u de grens over te steken, neem dan tijdig contact met ons op. We hebben duidelijke brochures en kennen de weg. Ook verzorgen we de Belgische aangiftes voor in Nederland woonachtige mensen. Onze kennis delen we graag. De grens is er, daar kunnen we niet omheen. Wij adviseren en ondersteunen u graag zodanig dat de grens geen barrière wordt.

Richard van Damme

Richard van Damme RB

0115 - 74 55 06