Nieuws

Belastingplan 2023: wijzigingen voor ondernemers in de inkomsten­belasting 

Op het gebied van inkomstenbelasting voor ondernemers vinden er diverse wijzigingen plaats. We lichten de wijzigingen met betrekking tot de kostenaftrek voor zakelijke kilometers, de zelfstandigenaftrek, oudedagsreserve en investeringsaftrek toe in dit artikel.  

Kostenaftrek zakelijke kilometers

Voor elke kilometer die een ondernemer aflegt met een privévervoermiddel of te voet, mag 19 cent per kilometer worden opgevoerd als kosten. Vanaf 2023 wordt dit verhoogd tot 21 cent en vanaf 2024 tot 22 cent per kilometer. Dit geldt voor zowel woon-werkkilometers als zakelijke kilometers.  

Nog grotere versnelling afbouw zelfstandigenaftrek

De afgelopen jaren is een proces in gang gezet om de zelfstandigenaftrek af te bouwen. Dat is al eens versneld en vanaf 2023 wordt dit nog verder versneld. Vanaf 2023 bedraagt de afbouw € 1.280 per jaar. Vanaf 2027 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog slechts € 900. Ondernemers gaan daardoor meer belasting betalen over hun winst. De startersaftrek blijft wel ongewijzigd (€ 2.123).  

Afschaffing dotatie fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een mogelijkheid voor ondernemers om belastingheffing over een deel van de winst uit te stellen. De gedachte was om dan in de toekomst (bij staking van de onderneming) een bedrag bij een bank of verzekeraar te storten ten behoeve van de oudedag. In veel situaties gebeurt dat echter niet, maar komt voor ondernemers nog wel de belastingclaim die was uitgesteld. Dit is reden geweest om de regeling met ingang van 2023 te sluiten. Dat betekent dat geen nieuwe dotaties meer mogen worden gedaan. Voor ondernemers met een FOR per eind 2022 blijft de regeling bestaan (afgezien van het feit dat geen nieuwe dotaties meer mogen plaatsvinden). Afwikkeling van de FOR vindt dan ook op reguliere wijze plaats. Vooralsnog is geen regeling getroffen om de FOR met een korting te laten vrijvallen. 

Verhoging budget investeringsaftrek

Om ondernemers ertoe aan te zetten te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, wordt het budget voor de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) en voor de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil) met € 150 miljoen verhoogd. De exacte vormgeving ervan is nog niet opgenomen in het belastingplan en moet dus worden afgewacht. Wel wordt dit gezien als onderdeel van de lastenverlichting voor het mkb. In 2023 worden de regelingen geëvalueerd, zodat het totale budget vanaf 2024 gerichter zal worden ingezet. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155