Nieuws

Belastingplan 2023: versoepelingen betalingsregeling coronaschulden

Formeel maakt de terugbetaling van coronaschulden geen onderdeel uit van het belastingplan, aangezien het is gepubliceerd in een beleidsbesluit één dag voor Prinsjesdag. Toch vinden we het belangrijk u hier goed over te informeren. In dit artikel vindt u uitleg over de standaard betalingsregeling en de aangekondigde versoepelingen op deze betalingsregeling.

Standaard betalingsregeling

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis uitstel van betaling gekregen voor belastingbetalingen. Daarvoor is een betalingsregeling van 60 maanden aangeboden, die start per oktober 2022. De aflossing vindt lineair plaats gedurende 60 maanden, waarbij de eerste termijn vervalt op 31 oktober aanstaande. Van belang is dat de onderneming voor nieuwe tijdvakken juist en tijdig aangifte doet en de verschuldigde belasting op tijd betaalt. Zo niet, dan volgt een waarschuwing en daarna kan het uitstel worden beëindigd. Het openstaande bedrag wordt dan ineens opeisbaar. 

Versoepelingen betalingsregeling

UPDATE 03-10-2022: Op 30 september 2022 heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt de betalingsregeling verder te versoepelen. De betaalpauze die eenmalig kan worden gevraagd, mag voortaan 6 maanden bedragen in plaats van 3. Wel moet nog steeds een gemotiveerd verzoek worden ingediend en moeten de aangifte- en betalingsverplichtingen sinds 1 april 2022 juist en tijdig zijn nageleefd.

Inmiddels is een drietal versoepelingen op deze betalingsregeling aangekondigd: 

  1. Betaling per kwartaal in plaats van per maand.
  2. Eenmalige betaalpauze van 3 maanden.
  3. Oprekken betalingstermijn naar 84 maanden.

Deze versoepelingen kunnen naast elkaar worden toegepast, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor de versoepelingen moet een verzoek worden ingediend. Zolang nog niet op het verzoek is beslist, moet de basisregeling worden toegepast. In het verzoek zal de onderneming gemotiveerd moeten aangeven waarom de versoepeling nodig is. Voor de derde versoepeling is een set aanvullende maatregelen gepubliceerd. 

Het oprekken van de betaaltermijn naar 84 maanden is niet mogelijk als: 

  • de onderneming er financieel niet slecht voor staat, of 
  • er sprake is van een relatief hoge coronaschuld terwijl er voorafgaand aan corona relatief weinig winst werd behaald, of 
  • de totale coronaschuld minder is dan € 10.000

Bij het verzoek om verlenging van de betaaltermijn moet een liquiditeitsprognose van 24 maanden worden verstrekt. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat het aflossen van de coronaschuld niet mogelijk is binnen 60 maanden maar wel binnen 84 maanden. Indien de coronaschuld groter is dan € 50.000 moet het verzoek bovendien worden voorzien van de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar en moet een derde-deskundige verklaren omtrent noodzaak en haalbaarheid van de verlenging en over de levensvatbaarheid van de onderneming. 

Invorderingsrente

Als een onderneming uitstel krijgt van belastingbetaling, is invorderingsrente verschuldigd. In het kader het corona-uitstel is deze rente lange tijd op slechts 0,01% gesteld. Om ondernemers te bewegen hun schulden te betalen, wordt deze invorderingsrente langzaam opgevoerd volgens het volgende schema: 

  • Sinds 1 juli 2022: 1% 
  • Vanaf 1 januari 2023: 2% 
  • Vanaf 1 juli 2023: 3% 
  • Vanaf 1 januari 2024: 4% 

Ondernemers ontvangen één dezer dagen een brief van de Belastingdienst over deze betalingsregeling. De Belastingdienst heeft daarbij bepaald wat het maandelijkse bedrag van aflossing wordt. In dit bedrag is dan direct de verschuldigde invorderingsrente begrepen. Bij vervroegde of te late aflossing wordt aan het einde van de regeling de invorderingsrente opnieuw berekend en terugbetaald c.q. extra in rekening gebracht. Extra aflossingen leiden er in de basis toe dat de regeling qua looptijd wordt ingekort waarbij het maandbedrag dus hetzelfde blijft. Een onderneming kan ook verzoeken om de 60 maanden in stand te laten maar door te gaan met een lager maandbedrag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42