Blog

Advieskosten regelingen bedrijfsoverdracht: wat vindt u?

Over veel kwesties lijken mensen anno 2018 een uitgesproken mening te hebben en die ook niet onder stoelen of banken te steken. Of het nu gaat om de uitzetting van Armeense kinderen (of toch niet) of om de honderden miljoenen waarmee ING de malafide praktijken heeft afgekocht bij het Openbaar ministerie, het land lijkt tot op het bot verdeeld te zijn. Vanuit mijn vakgebied daarom ook eens de vraag: wat vindt u hiervan?

Al vele jaren bestaan er wettelijke regelingen waarmee bedrijfsvermogen fiscaalvriendelijk kan worden overgedragen aan bedrijfsopvolgers. Omdat dit meestal (verplicht) gepaard gaat met schenkingen, worden deze regelingen voornamelijk toegepast binnen de familiesfeer. Vermogen kan op die manier – weliswaar in de vorm van een onderneming – tegen maximaal 3,4% van generatie wisselen, waar ander vermogen al snel 20% (en in vele gevallen zelfs meer) belasting kost.

Het bestaan van deze regelingen wordt al vele jaren door de overheid onderbouwd met de stelling dat het goed is voor het (familie)bedrijfsleven. Immers, (familie)bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en zijn mede daardoor een belangrijke motor van de BV Nederland. Als bij de overdracht van zo’n onderneming veel belasting moet worden betaald, kan dat schadelijk zijn voor de onderneming. Immers, het geld om die belasting te betalen moet dan uit het bedrijf worden onttrokken, waardoor de continuïteit gevaar zou kunnen lopen en er minder in het bedrijf kan worden geïnvesteerd.

De Hoge Raad heeft dit belang onderkend en geoordeeld dat deze onderbouwing voldoende is om de ruimhartige regelingen toe te staan. Dat bedrijfsvermogen daarmee goedkoper overgaat naar de volgende generatie dan ‘normaal’ vermogen, is gerechtvaardigd. Zelfs het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is van mening dat de Nederlandse overheid in haar recht staat om deze regelingen te handhaven, aangezien het in standhouden van ondernemend Nederland een overtuigend argument is.

U zult begrijpen dat ondernemers staan te springen om van deze regelingen gebruik te maken. Maar zoals met veel wetten en regels hebben ondernemers daar niet altijd kaas van gegeten. Ze zijn dus aangewezen op de kennis van ingehuurde specialisten, zoals belastingadviseurs en notarissen. Die specialisten brengen voor hun kennis uiteraard kosten in rekening. Ook daar moet de schoorsteen immers roken.

De Belastingdienst is in toenemende mate van mening dat de kosten van die adviseurs niet aftrekbaar zouden moeten zijn van de winst van het bedrijf. Immers, zo redeneert de Belastingdienst, de ondernemer maakt in privé de keuze om – onder gebruikmaking van de regelingen – de onderneming over te dragen aan (meestal) kinderen. En kosten voor privézaken zijn nu eenmaal niet aftrekbaar.

Terugkomend op de titel van deze blog: wat vindt u? Zijn de advieskosten om gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen van bedrijfsoverdracht wel of niet aftrekbaar? Zelf ben ik van mening dat het uiterst bijzonder is dat de overheid aan de ene kant het hardst roept dat ondernemend Nederland gebaat is bij deze regelingen (en dus een zakelijk belang heeft), en aan de andere kant (Belastingdienst) schreeuwt dat het een 100% privéaangelegenheid is. Het overgrote deel van de kosten zou mijns inziens dan ook gewoon aftrekbaar moeten zijn. Maar goed, wellicht ben ik enigszins bevooroordeeld, dus in dit geval laat ik het oordelen maar aan u over.

Contact
Wilt u uw mening delen over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sebastian van Wijk via 010 – 48 00 155 of via svanwijk@schipperaccountants.nl.

 

 

Sebastian Van Wijk

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42