Blog

Leasefiets als alternatief voor WKR?

Het vinden, binden en boeien van medewerkers is een steeds lastigere klus. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen helpen om medewerkers te behouden. Door de hoge inflatie en brandstofkosten zijn werkgevers en werknemers op zoek naar goedkopere alternatieven van vervoer. Mede daardoor wordt de fiets van de zaak steeds populairder. In dit artikel leest u hoe u de werkkostenregeling (WKR) inzet voor een leasefiets.

De fiets van de zaak in het kort

Een fiets van de zaak is een fiets die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. Het voordeel van het privégebruik van de fiets is door de belastingdienst vastgesteld op 7% van de consumentenprijs van de fiets (forfait). De werkgever is in dat geval eigenaar van de fiets, maar een opkomende trend in de markt is de zogenaamde leasefiets. Zoals de naam het al zegt: een leasemaatschappij voor een tweewieler in plaats van een vierwieler.

Eigenlijk werkt dit hetzelfde uit als een leaseauto. De leasemaatschappij is eigenaar van de fiets en is verantwoordelijk voor verzekering, onderhoud en dergelijke. De werkgever betaalt de leasevergoeding aan de leasemaatschappij en stelt op die manier de fiets aan de werknemer ter beschikking.

Leasefiets in de vrije ruimte

De bijtelling van 7% over de consumentenprijs wordt tot het brutoloon van de werknemer gerekend, waarover loonheffing verschuldigd is. Een andere mogelijkheid is dat deze 7% wordt aangewezen als eindheffingsloon en wordt ondergebracht in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Op die manier wordt de fiets onbelast aan de werknemer ter beschikking gesteld.

Kostenneutraal?

In deze variant komen de leasekosten nog volledig voor rekening van de werkgever. Eventueel kan een eigen bijdrage voor privégebruik aan de werknemer worden gevraagd. De eigen bijdrage kan in mindering op de bijtelling worden gebracht.

Het is ook mogelijk om het fietsplan kostenneutraal middels een uitruilregeling aan te bieden. In beginsel zijn de leasekosten of investeringskosten namelijk volledig voor rekening van de werkgever. Er kan ook worden afgesproken dat de werknemer (een deel van) het leasebedrag zelf betaalt door tegen de ter beschikking gestelde fiets vrijwillig brutoloon in te ruilen.

Het uitruilen heeft als gevolg dat er een lager belastbaar loon bij de werknemer ontstaat, wat mogelijk leidt tot meer zorg-, kinderopvang- of huurtoeslag. Tevens offert de werknemers slechts het nettodeel van de inruil op. Voor een werkgever heeft de uitruil als voordeel dat de arbeidskosten worden verlaagd doordat een werkgever minder werkgeverslasten hoeft af te dragen.

Nadelen van de uitruilregeling

Aan deze uitruilregeling zitten ook nadelen. Voor werknemers wordt het fiscale loon verlaagd, wat een lagere grondslag voor onder ander de vakantietoeslag tot gevolg kan hebben. Ook kan de grondslag voor de pensioenopbouw verlagen. Al kan er in sommige pensioenregelingen voor worden gekozen om het brutoloon voor uitruil te blijven hanteren. Ook verlaagt het de grondslag voor inkomensafhankelijke uitkeringen zoals de ZW, WIA en WW.

Ook voor de werkgever zijn er nadelen, want de grondslag voor de vrije ruimte van de WKR wordt verlaagd, omdat door de uitruil een lager belast loon ontstaat.

Een laatste aandachtspunt is dat de uitruil schriftelijk moet worden vastgelegd.

Niet vergeten

Waar moet u bij een fiets van de zaak nog meer aan denken? Maak in ieder geval goede afspraken met de werknemer bij (voortijdige) uitdiensttreding. Voor u het weet blijft u met een fietsenwagenpark of leasecontract als werkgever zitten. Ook is mogelijk een deel van de btw aftrekbaar.

Let er ook op dat de op de dagen dat de werknemer op de fiets naar het werk komt, u geen woon-werkvergoeding van 19 cent mag uitkeren.

Waarom kiezen voor een leasefiets?

De fiets van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde die steeds populairder wordt. Onder andere omdat deze in de (ingeperkte) vrije ruimte van de WKR ter beschikking kan worden gesteld. In dit artikel leest u kort de voordelen en aandachtspunten van een fiets van de zaak. Download onze gratis whitepaper ‘Fiets van de zaak’ voor meer informatie.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel aanvullende vragen over de fiets van de zaak, of overweegt u een fietsplan op te zetten? Neem dan gerust contact op met onze loonbelastingspecialisten.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42