Nieuws

Aanvraag continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieder mogelijk vanaf 15 mei

De overheid heeft de afgelopen weken diverse maatregelen getroffen om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis (financieel) te ondersteunen. In april werd daarnaast bekend dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgaanbieders financiële ondersteuning zou bieden als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Het doel van deze zogenaamde continuïteitsbijdrage is om de financiële consequenties van de crisis te beperken en de continuïteit van reguliere zorgaanbieders te garanderen. Inmiddels zijn de voorwaarden van de ZN-regeling bekend en kan de bijdrage vanaf 15 mei worden aangevraagd.

Continuïteitsbijdrage

Met de continuïteitsbijdrage kunnen zorgverleners onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil op deze manier garanderen dat verzekerden de zorg (blijven) krijgen die ze nodig hebben.

De financiële bijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders (die zorg verlenen die onder de basis- of aanvullende verzekering valt) met een jaarlijkse omzet van maximaal 10 miljoen euro. De regeling voor de continuïteitsbijdrage loopt tot eind juni en is per 1 mei in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar.

Of er aanspraak gemaakt kan worden op de ZN-regeling is afhankelijk van de mate van omzetdaling. Daarnaast is de hoogte van de bijdrage ook afhankelijk van de sector. Meer informatie over de berekening van de continuïteitsbijdrage vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is mogelijk vanaf 15 mei.

Voorwaarden

In de voorwaarden is opgenomen dat er geen samenloop tussen de ZN-regeling en Rijksregelingen mag ontstaan. Een zorgaanbieder mag dus geen beroep doen op de Rijksregelingen met uitzondering van dat deel van de kosten dat niet via de ZN-regeling wordt vergoed. Alvorens een beroep te doen op de NOW-regeling (compensatie van loonkosten) zal een zorgaanbieder dus eerst moeten nagaan hoe de financiële situatie eruit ziet ná de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland. Indien er dan nog sprake is van een omzetdaling van meer dan 20%, kan er een beroep worden gedaan op de Rijksregelingen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een aanvraag voor de ZN-regeling indienen? Om na te gaan of u voldoet aan alle voorwaarden en om te voorkomen dat er samenloop ontstaat in de verschillende regelingen, is overleg met een financieel adviseur aan te bevelen. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek! Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.