Nieuws

Wijzigingen Belastingplan 2024

Op Prinsjesdag, inmiddels ruim een maand geleden, presenteerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2024. De Tweede Kamer stemde vorige week in met de voorstellen uit het Belastingplan 2024. Wel werd op de valreep nog met enkele miljarden geschoven. Zo krijgen onder andere ondernemers met een eigen bv te maken met extra lastenverzwaring. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen voor bv’s en DGA’s

In het Belastingplan van vorig jaar was al aangekondigd dat het tarief in de inkomstenbelasting voor box 2 wordt gesplitst in twee schijven. Inkomen tot € 67.000 (voor partners geldt het dubbele) is belast tegen 24,5%. Het inkomen hierboven is belast tegen 31%. Het tarief voor de hoogste schijf wordt nu verhoogd naar 33%. Dit geldt dus ook voor alle reserves die al in uw bv zitten.

Voor DGA’s wordt daarnaast ook de grens voor het ‘excessief’ lenen bij de eigen bv verder aangescherpt. Volgens de huidige regels mag een DGA maximaal € 700.000 van zijn of haar eigen bv lenen. Als er meer wordt geleend, wordt dit door de Belastingdienst gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang. De grens wordt in 2024 verlaagd naar € 500.000. Dit betekent dat DGA’s die nu nog veilig onder de € 700.000 zitten opnieuw moeten gaan nadenken over het verlagen van hun schuld. Het eerste peilmoment met de grens van € 500.000 is 31 december 2024.

Heeft u nog een flinke schuld aan uw bv? In ons blog kunt u lezen wat de gevolgen voor u zijn en hoe u deze schuld kunt afbouwen. Dit jaar kunt u wellicht nog beslissingen nemen om in te spelen op deze forse wijzigingen. Wij adviseren u hier graag over.

Voor de bv’s zelf wordt de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting toch niet afgeschaft. Giften aan goede doelen vanuit de bv blijven dus nog steeds aftrekbaar zolang de gift maar niet hoger is dan 50% van de winst of € 100.000.

Wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt de verlaging van de mkb-winstvrijstelling gedeeltelijk teruggedraaid. Deze zou eerst dalen van 14% naar 12,7%. De vrijstelling wordt nu 13,31%. Samen met de eerder aangekondigde lastenverzwaringen is dit slechts een doekje voor het bloeden.

Wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling

In het Belastingplan zijn al verschillende wijzigingen aangekondigd voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de schenk- en erfbelasting. Per 1 januari 2025 wordt de 100%-vrijstelling verhoogd van circa € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. De keerzijde is dat ondernemingsvermogen boven de € 1,5 miljoen voor maar 70% zou zijn vrijgesteld (op dit moment nog 83%). Deze laatste grens wordt iets minder verlaagd en zal vanaf 2025 75% zijn.

Wijzigingen in de inkomstenbelasting

Om budgettaire reden was al aangekondigd dat het tarief van box 3 in de inkomstenbelasting per 2024 zou worden verhoogd naar 34%. Dit tarief wordt nu nog verder opgehoogd naar 36%.

Daarnaast wordt de vrijstelling in box 3 voor groene beleggingen vanaf 1 januari 2025 verlaagd van ongeveer € 65.000 naar € 30.000 (voor partners geldt het dubbele).

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zou eerst vanaf 2025 worden afgeschaft. Dit plan is aangepast. De IACK wordt vanaf 2027 in fasen afgebouwd. Zolang beide ouders werken en samen een kind hebben van jonger dan 12 jaar, hebben zij tot en met 2034 recht op de IACK. Wel wordt de korting vanaf 2027 ieder jaar stapsgewijs verlaagd. Ook ouders die ná 2025 een kind krijgen hebben hierdoor ook nog recht op de IACK.

Voor werknemers met een speciale deskundigheid die vanuit het buitenland worden verworven, mag gedurende 5 jaar 30% van het loon belastingvrij worden uitbetaald. Deze ‘30%-regeling’ wordt nu versoberd. De eerste 20 maanden mag nog steeds 30% onbelast worden uitbetaald. De daaropvolgende 20 maanden, 20% en de laatste 20 maanden 10%. Een werknemer die uiterlijk in het laatste tijdvak van 2023 de 30%-regeling toepast, mag de oude regeling blijven toepassen gedurende het restant van de looptijd van (meestal) vijf jaar.

Naast de versobering van de 30%-regeling wordt ook de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft. Hiervoor geldt wel een overgangsregeling voor werknemers die vóór 31 december 2023 al van de 30%-regeling gebruik maken. Deze groep werknemers kan de 30%-regeling nog tot en met 2026 blijven toepassen. Werknemers die na 1 januari 2024 vanuit het buitenland worden verworven kunnen dus geen gebruik meer maken van de partiële buitenlandse belastingplicht. Zij moeten daardoor over hun buitenlandse inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3) ook in Nederland belasting betalen.

Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor uw persoonlijke situatie betekenen? Onze adviseurs staan graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Maarten Greijn

0115 641017