Blog

Dividend uitkeren in 2024: 3 praktische tips

Keert een werk-bv dividend uit aan een holding of keert de holding dividend uit aan de DGA? Ga dan goed na wat dan precies de verantwoordelijkheden voor het bestuur en de aandeelhouder zijn. Uit de Najaarsraming van december 2023 van DNB blijkt dat bedrijfsinvesteringen in 2024 dalen met 1,1 procent. De inflatie gaat in 2024 juist richting gewenst niveau van twee procent. Kortom; de economie is in 2024 volop in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk te weten waar u rekening mee moet houden. In deze blog leest u 3 belangrijke aandachtspunten bij dividend uitkeren in 2024.

Een werk-bv kan het beste dividend uitkeren zodra de middelen beschikbaar zijn en de financiële positie voor de komende periode positief uitvalt. De dividenduitkering is belastingvrij voor de holding. Wordt dividend uitkeren uitgesteld en verslechtert de financiële positie, dan wordt het besluit er niet makkelijker op. Bij een uitkering in 2024, kan de uitkering in de jaarcijfers 2024 verwerkt worden. Hiermee kunnen ook eventuele onderlinge schulden tussen holding en werk-bv worden afgelost.

1. Gewijzigd belastingtarief op dividend in 2024

In 2024 gelden er twee belastingtarieven. Voor een dividend tot € 67.000 per persoon (bij fiscale partners dus in totaal € 134.000) bedraagt het tarief 24,5%. Boven dit bedrag stijgt het tarief naar 33%.

In 2024 gelden er twee belastingtarieven. Voor een dividend tot € 67.000 per persoon (bij fiscale partners in totaal dus € 134.000) bedraagt het tarief 24,5%. Boven dit bedrag stijgt het tarief naar 33%. Houd bij het nemen van een besluit rondom dividend rekening met deze bedragen. Stem uw beslissingen af met deze tarieven om optimaal te profiteren van deze financiële voordelen.

2. Voorkom aansprakelijkheid bij dividend uitkeren in 2024

Er zijn veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Mag de bv bijvoorbeeld dividend uitkeren? Als u de afgelopen jaren gebruikgemaakt heeft van corona-steunmaatregelen, kan dit eventueel worden beperkt. Uitkeringen over de winsten tot en met 2019 zijn nog wel mogelijk. Het kan zijn dat u een banklening heeft waarin de mogelijkheid tot een dividenduitkering aan voorwaarden is verbonden. Of denk aan fiscale belemmeringen om dividend uit te keren, omdat de bv hoge pensioen- of lijfrenteverplichtingen na moet komen. Kortom, ga goed na of u als DGA zonder belemmeringen kunt besluiten tot het uitkeren van dividend.

3. Dividend uitkeren in 2024? Let op de voorwaarden!

Een dividendbesluit moet uiteraard voldoen aan de bepalingen in de statuten. Het aandeelhoudersbesluit dat daarop volgt legt u vast in de notulen. Daarnaast volgt een bestuursbesluit om de dividenduitkering ook echt te gaan uitvoeren. Ook dit moet zwart op wit worden vastgelegd.

Het bestuursbesluit is cruciaal. Het bestuur is immers verantwoordelijk om te onderzoeken of dividend uitkeren mogelijk is zonder dat de bv daarna problemen krijgt om haar verplichtingen aan schuldeisers na te komen. Hiervoor moet de bestuurder een balanstest en uitkeringstest maken. Deze moet op basis van die informatie verantwoorden of de dividenduitkering zonder risico voor de financiële positie van de bv kan worden uitgevoerd. Doet de bestuurder of aandeelhouder dit niet of onvoldoende, dan kan hij bij een faillissement aansprakelijk worden gesteld.

Specialist nodig?

De hierboven genoemde aandachtspunten laten kort zien dat bij u dividend uitkeren rekening moet houden met verschillende spelregels en belangenafwegingen. Schakel daarom een belastingadviseur in om te overleggen wat voor u de beste en meest voordelige keuze is. Juist met de gewijzigde belastingpercentages in 2024 is het belangrijk om na te denken over de fiscale optimale positie van de DGA.

Heeft u vragen of wilt u advies over dividend uitkeren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Maarten Greijn

0115 641017