Blog

Dividend uitkeren in 2023? In 2024 wijzigt de belastingheffing op dividend

Keert een werk-bv dividend uit aan een holding of keert de holding dividend uit aan de DGA? Dan raden wij aan om goed na te gaan wat dan precies de verantwoordelijkheden voor het bestuur en de aandeelhouder zijn. Met een mogelijke recessie en toenemende kosten en bedrijfsrisico’s is het belangrijk om te weten waar u rekening mee moet houden. In deze blog leest u in het kort 3 belangrijke aandachtspunten bij dividend uitkeren.

1. Dividend uitkeren in 2023 of 2024?

Een werk-bv kan het beste dividend uitkeren zodra de middelen beschikbaar zijn en de financiële positie voor de komende periode positief uitvalt. De dividenduitkering is belastingvrij voor de holding. Wordt dividend uitkeren uitgesteld en de financiële positie verslechtert, dan wordt het besluit er niet makkelijker op. Bij een uitkering in 2023, kan de uitkering in de jaarcijfers 2023 verwerkt worden. Hiermee kunnen dan eventuele onderlinge schulden tussen holding en werk-bv worden vereffend.

2. DGA let op, het belastingtarief op dividend wijzigt in 2024!

Voor een dividenduitkering aan de DGA is de afweging lastiger. Dividend uitkeren in 2023 betekent in veel gevallen automatisch een hoger vermogen in box 3. Per 1 januari 2023 is de box 3-heffing voor overige bezittingen fors hoger. Afhankelijk van hoe de dividenduitkering uitbetaald wordt (in geld of door verrekening van schuld) kan een uitkering in december 2023 erg nadelig uitvallen. Daar staat tegenover dat per 1 januari 2024 het belastingtarief op dividend aanzienlijk wijzigt.

Vanaf 2024 gelden er twee belastingtarieven. Voor een dividend tot € 67.000 per persoon (bij fiscale partners dus in totaal € 134.000) bedraagt het tarief dan 24,5%. Daarboven stijgt het tarief naar 31%. Het tarief in 2023 is nog 26,9%.

Kortom, voor kleinere dividenduitkeringen kan het voordelig zijn om uitkeringen uit te stellen naar 2024. Voor grotere dividenduitkeringen is het juist voordelig dit nog in 2023 te doen.

Ga in overleg met een fiscalist om te bepalen wat voor uw situatie het voordeligst uitvalt.

3. Voorkom aansprakelijkheid bij dividend uitkeren

Er zijn veel aspecten waar u rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld, mag de bv wel dividend uitkeren? Als u de afgelopen jaren gebruikgemaakt heeft van corona-steunmaatregelen, kan dit eventueel beperkt worden. Het kan zijn dat u een banklening heeft waarin de mogelijkheid tot een dividenduitkering aan voorwaarden verbonden is. Of denk aan fiscale belemmeringen om dividend uit te keren, omdat de bv hoge pensioen- of lijfrenteverplichtingen heeft, die nagekomen moeten worden. Kortom, ga goed na of u als DGA zonder belemmeringen kunt besluiten tot het uitkeren van dividend.

4. Dividend uitkeren? Let op de voorwaarden!

Uiteraard moet u een dividendbesluit nemen die voldoet aan de bepalingen in de statuten. Er volgt dan een aandeelhoudersbesluit dat u vastlegt in notulen. Daarnaast volgt een bestuursbesluit om de dividenduitkering ook echt te gaan uitvoeren. Ook dit moet zwart op wit worden vastgelegd.

Het bestuursbesluit is erg belangrijk, want het bestuur is verantwoordelijk om onderzoek te doen of dividend uitkeren mogelijk is zonder dat de bv daarna problemen krijgt om verplichtingen aan schuldeisers na te komen. De bestuurder moet hiervoor een balanstest en uitkeringstest maken. Vaak wordt de accountant hierbij om hulp gevraagd. Deze kan echter maar tot op zekere hoogte assisteren. Het inzicht in de financiële positie vandaag en de verwachtingen van de komende periode ligt bij de bestuurder. Deze zal op basis van die informatie moeten verantwoorden of de dividenduitkering zonder risico voor de financiële positie van de bv kan worden uitgevoerd.

Zeker in tijden dat de bedrijfsresultaten mogelijk verslechteren moet de bestuurder zorgvuldig zijn en dit goed documenteren. Doet u dit niet goed of niet voldoende, dan kunt u als bestuurder of aandeelhouder bij een faillissement aansprakelijk worden gesteld.

Specialist nodig?

De hierboven genoemde aandachtspunten laten kort zien dat bij dividend uitkeren veel spelregels en belangenafwegingen komen kijken. Het is daarom slim om een fiscalist in te schakelen om te overleggen wat voor u de beste en meest voordelige keuze is. Juist met de wijzigingen van de belastingpercentages in het vooruitzicht is het belangrijk tijdig na te denken over de fiscale optimale positie van de DGA. Heeft u vragen of wilt u advies over dividend uitkeren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Jan Rutjes RB

0113 - 23 94 81

06 - 54 30 49 45