Nieuws

Versoepeling concernregeling NOW

Eerder deze week heeft het kabinet besloten de concernregeling in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) te versoepelen. Daardoor kunnen individuele werkmaatschappijen met een omzetdaling van 20% of meer ook een beroep op de NOW doen. Dit geldt ook als het concern als geheel een omzetdaling van minder dan 20% kent.

Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een individuele werkmaatschappij met rechtspersoonlijkheid, die een omzetdaling van minstens 20% heeft. Er is geen ruimte om binnen 1 werkmaatschappij onderscheid te maken naar verschillende afdelingen of business units.
  • Het concern waartoe de werkmaatschappij behoort, mag geen dividend of bonussen uitkeren over 2020 of eigen aandelen inkopen tot en met de dag waarop de Algemene Vergadering de jaarrekening over 2020 vaststelt.
  • Werkmaatschappijen met meer dan 19 werknemers moeten een akkoord hebben met de vakbond over werkbehoud. Als er geen vakbond is of als er minder dan 20 werknemers zijn, moet er een akkoord zijn met een vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud.
  • Er mag binnen het concern geen personeels-bv zijn.
  • De andere maatschappijen binnen het concern mogen geen werkzaamheden verrichten die afwijkend zijn voor die andere maatschappijen en welke activiteiten wél worden verricht door de werkmaatschappij die de NOW aanvraagt.
  • Als werknemers van de NOW-aanvragende werkmaatschappij werkzaamheden voor andere maatschappijen uit het concern verrichten, moet hiervoor een theoretische omzet bij de NOW-aanvrager worden berekend.

Bovengenoemde voorwaarden gelden dus alleen indien gebruik wordt gemaakt van de versoepeling van de concernregeling. Er kan alleen van deze versoepeling gebruik worden gemaakt indien het concern als geheel een omzetdaling van minder dan 20% heeft. Als het concern als geheel al minimaal 20% omzetverlies heeft, moet gebruik worden gemaakt van de hoofdregel.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!