Nieuws

Verruiming terugbetaling belastingschulden

Ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd voor de terugbetaling van hun belastingschulden. Ook de aanvraagperiode om eerder aangevraagd uitstel van betaling te verlengen is verruimd.

Verruiming terugbetaling belastingschulden

Aanvankelijk was aangekondigd dat ondernemers met betalingsuitstel vanaf 1 januari 2021 hun belastingschuld in (maximaal) 24 termijnen moesten gaan terugbetalen. Die termijn heeft het kabinet nu verruimd. Bedrijven hoeven nu pas vanaf 1 juli 2021 te starten met het maandelijks terugbetalen van de belastingschuld. De afbetalingstermijn is daarnaast opgerekt naar 36 maanden. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen. Als de termijn van 36 maanden nog steeds onvoldoende is om de belastingschuld volledig te kunnen aflossen, dan is het mogelijk om een persoonlijke regeling aan te vragen.

Verlenging mogelijk tot 1 januari 2021

Ondernemers die al eens bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen en dit willen verlengen krijgen nog tot en met 31 december 2020 de tijd om de verlenging aan te vragen. De initiële deadline hiervoor was 30 september. Als u ervoor kiest om het bijzonder uitstel niet te verlengen, verwacht de Belastingdienst dat u de belasting vanaf de eerstvolgende aangifte weer op tijd betaalt.

Invorderingsrente

Over belastingschulden waarvoor uitstel is/wordt verleend, wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Deze blijft tot eind 2021 op 0,01% staan. Dit gunstige tarief blijft dus gehandhaafd ondanks de verruiming van de terugbetalingsregeling. Vanaf 1 januari 2022 zal de invorderingsrente weer 4% bedragen.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.