Nieuws

Verruimde Groenverklaring biedt meer mogelijkheden binnen Regeling Groenprojecten

Woensdag 1 juni 2022 gaat de vernieuwde regeling groenprojecten in. Doordat de opties voor investeringen in de circulaire economie, energietransitie en kringlooplandbouw flink zijn verruimd, komen voortaan meer duurzame en innovatieve investeringen in aanmerking voor een groenverklaring. Hierdoor kunnen groenfondsen innovatieve, duurzame projecten financieren.

Wat is een groenverklaring?

De groenverklaring is een tool waarmee de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) duurzame projecten toetst. Ondernemers zoeken soms innovatieve, duurzame technieken die extra kosten en risico’s met zich meebrengen en daardoor moeilijk te financieren zijn. De regeling groenprojecten biedt dan interessante mogelijkheden.

Groenfondsen financieren innovatieve, duurzame projecten met kapitaal dat door particuliere spaarders en beleggers is ingelegd. Voor ondernemers kan dit een mooie manier zijn om innovaties te financieren. De regeling bestaat uit 7 thema’s: natuur, duurzame landbouw, circulaire economie, duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie.

Regeling groenprojecten: de wijzigingen

Voor een aantal categorieën in de regeling groenprojecten worden de eisen aangescherpt. Er komen bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de installatie voor zon- en windprojecten en zero-emissie voertuigen (zonder fossiele brandstof). Voor duurzame gebouwen komen er meer mogelijkheden.

Natuur
Binnen het thema natuur zijn een aantal categorieën samengevoegd. Aparte groenverklaringen voor deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zijn niet meer mogelijk.

Duurzame landbouw
Het aantal categorieën binnen het thema duurzame landbouw wordt uitgebreid. Groenverklaringen zijn mogelijk voor investeringen in kringlooplandbouw, eiwittransitie of de verduurzaming van de glastuinbouw.

Circulaire economie
Ook binnen het thema circulaire economie komen meer categorieën. De uitbreiding betekent dat Groenverklaringen voor biobased oplossingen, grondstofbesparing, levensduurverlenging en hoogwaardige, innovatieve recycling mogelijk zijn.

Duurzame energie
Er komen nieuwe technische eisen aan de investeringen in windturbines, zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast komen er mogelijkheden voor projecten voor innovatieve oplossingen voor energieopwekking, voor opslag van duurzame energie en het efficiënt gebruiken van energie.

Duurzaam bouwen
Er zijn nieuwe mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie waarbij het gaat om de brede milieuprestatie. Voor woningen en utiliteitsgebouwen blijft het mogelijk om op grond van een energieprestatie een groenverklaring te krijgen.

Duurzame mobiliteit
De focus binnen het thema duurzame mobiliteit komt op zero-emissie te liggen. Zo komen er mogelijkheden voor zero-emissie werktuigen, mobiele aggregaten, laad- en infrastructuur en walvoorzieningen voor de scheepvaart. Voor schepen blijven gemengde aandrijfsystemen mogelijk.

Klimaatadaptatie
Projecten die zich richten op innovatieve koeling van gebouwen en op de verhoging van het grondwaterpeil in het veenweidegebied kunnen straks ook een groenverklaring aanvragen.

Advies nodig?

Heeft u een vraag of wilt u advies over de Regeling groenprojecten? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten denken graag met u mee.