Nieuws

De mogelijkheden voor subsidie emissieloze bestel- en bedrijfsauto (SEBA)

Ondernemers kunnen sinds begin dit jaar subsidie aanvragen voor hun investeringen in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. Deze subsidie wordt afgekort als SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s). Het doel is om ondernemers die investeren in groen vervoer, een financiële prikkel te geven.

De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst, zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). Wordt de bestel- of bedrijfsauto door een kleine ondernemer of een non-profitinstelling aangekocht, dan is de subsidie 12%. De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal 20.000 euro zijn. Het subsidiebedrag is maximaal 5.000 euro per bestel- of  bedrijfsauto.

De subsidie kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden aangevraagd als de nieuwe bedrijfsauto nog niet is gekocht. Er moet dan wel een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst zijn. Vervolgens krijgt de aanvrager van de RVO een brief, waarin staat dat de subsidie wordt verleend (de ‘verleningsbeschikking’). Daarna moet de bedrijfsauto binnen zeven maanden aan de ondernemer worden geleverd. Nadat de auto is geleverd en op kenteken staat, doet de ondernemer bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

Voorwaarden en verplichtingen SEBA

De bestel- of bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op naam van de ondernemer (als subsidieontvanger) staan. Omdat de RDW dit periodiek controleert, is het aan te raden om de koop- of financial leaseovereenkomst minimaal te bewaren tot 3 jaar na datum van de tenaamstelling. Verkoopt u de bestel- of bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn, dan moet dit bij de RVO worden gemeld en moet u (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Mogelijk ook Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bij de aanschaf van een nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto. Dat is het geval als wordt geïnvesteerd in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat. Zodra de koopovereenkomst definitief is gemaakt, dient de MIA binnen 3 maanden te worden aangevraagd. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar let op, de SEBA vermindert wel de grondslag voor de MIA.

Vraagt u zich af of u bij de (voorgenomen) aankoop van uw bestel- of bedrijfsauto gebruik kunt maken van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en/of Milieu-investeringsaftrek (MIA)? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op, zodat wij u kunnen voorzien van advies.

Berrie van der Velden

076 - 30 36 500