Nieuws

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang in juni/juli uitbetaald

Bij het instellen van de coronamaatregelen op 15 maart werden onder andere kinderdagverblijven gesloten (m.u.v. opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen). Het kabinet riep vooral op om de factuur van het kinderdagverblijf gewoon te blijven betalen. Voor zover de factuur niet werd gedekt door kinderopvangtoeslag, zouden deze kosten door de overheid worden gecompenseerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de overheid de vergoeding voor de eigen bijdrage van de kinderopvang in juni en juli zal uitbetalen. De uitbetaling van de vergoeding verloopt via de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks aan de ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen. Ook ouders van wie de kinderen naar de noodopvang zijn geweest tijdens de coronocrisis, krijgen de tegemoetkoming. 

Maximum uurtarief

De overheid vult aan tot aan het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag, ook al lag het werkelijke uurtarief lager (klik hier voor meer informatie over de maximale uurtarieven voor kinderopvang). De brancheorganisaties kinderopvang hebben de intentie uitgesproken om, indien van toepassing, het bedrag boven het maximum uurtarief, zelf aan ouders te vergoeden.

Update 20-05: op 19 mei is bekend gemaakt dat de basisscholen en de kinderopvang per 8 juni weer volledig open gaan. Er kan vanaf dan weer gebruik worden gemaakt van alle gewenste opvanguren. De uitbetaling vanuit de overheid gebeurt daarmee over de periode van 16 maart tot en met 7 juni.  vergoeding voor de kosten van de kinderopvang loopt daarmee tot 7 juni.

Peildatum 6 april

Voor de berekening van de vergoeding geldt 6 april 2020 als peildatum. Op basis van de gegevens die toen bekend waren bij de kinderopvangtoeslag (aantal kinderen, aantal opvanguren, uurtarief, verzamelinkomen), wordt de eenmalige tegemoetkoming berekend. Er volgt later geen naverrekening als deze uitgangspunten (deels) onjuist blijken te zijn. Dit kan dus zowel in het voor- als nadeel van ouders werken. Er wordt wel nog het volgende aangegeven: “Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.”  Deze mogelijkheid is nog niet verder uitgewerkt.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.