Nieuws

Extra openstelling aanvraag NOW 3

Op maandag 14 december is de volledige lockdown in Nederland afgekondigd. Als gevolg zullen nog meer ondernemers, met name in de detailhandel en niet-medische contactberoepen, geconfronteerd worden met een omzetdaling. Daarom wordt het aanvraagloket voor de NOW 3 tijdelijk weer opengesteld. 

Aanvraag NOW 3

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis te maken hebben met een substantiële omzetdaling. De NOW 3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden (oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021). NOW 3 loopt dus door tot en met juni 2021.

Loket open tot en met 27 december

Het loket voor de NOW 3 was aanvankelijk per zondag 13 december gesloten. Omdat nu meer ondernemers worden geconfronteerd met omzetdaling, is het loket vanaf 15 december weer opengesteld. Het betreft wel een korte openstelling, namelijk tot en met 27 december. Ondernemers die worden getroffen door de coronamaatregelen kunnen nu alsnog een aanvraag indienen. Dit geldt niet alleen voor ondernemers die worden getroffen door de maatregelen van 14 december, maar voor alle ondernemers.

De meetperiode voor de omzetdaling is een periode van 3 maanden die start op 1 oktober, 1 november of 1 december. Als NOW 2 is aangevraagd, moet de meetperiode aansluiten op de meetperiode uit NOW 2. De periode van de lockdown kan dus volledig in de meetperiode vallen.

Geen versobering NOW 3

Aanvankelijk werden in de verschillende tranches van de NOW 3 enkele versoberingen doorgevoerd. Op 9 december 2020 kondigde het kabinet echter aan dat de regeling voorlopig toch niet wordt versoberd.

Dit betekent dat het omzetverlies in de tweede periode januari t/m maart 2021 minimaal 20% moet bedragen om voor de NOW in aanmerking te komen, in plaats van de eerder bekendgemaakte 30%. Ook de maximale compensatie van de loonkosten blijft op het huidige niveau van 80% gehandhaafd en neemt dus niet af naar 70%. Of de aangekondigde versobering voor de periode april t/m juni 2021 in stand blijft, is nog niet bekend.

Voorwaarden NOW 3

Verder blijven de overige voorwaarden inzake de regeling gelijk. De loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft dan ook 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%. Ook blijft de maximale vergoeding tweemaal het dagloon bedragen.

Wat betreft de bepaling van de omzet voor de NOW is verduidelijkt dat vijf coronagerelateerde subsidies als ‘omzet’ aangemerkt moeten worden en daarmee de tegemoetkoming verminderen. Dit betreft de TVL en de TOGS-regeling (regeling voorafgaand aan de TVL), de Regeling continuïteitsbijdrage zorg, de beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en de Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.