Blog

Top 10 tips voor de DGA voor 2021 en 2022

Met het eind van het jaar in zicht is nú het moment om na te denken over de fiscale optimalisatie van 2021. Tevens is dit het perfecte moment om na te denken over de fiscale mogelijkheden in 2022. Hieronder lees je onze top 10 met praktische tips voor de directeur-grootaandeelhouder en zijn partner. 

Verminder de te betalen loon- én inkomstenbelasting

Als DGA dien je waarschijnlijk tenminste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de onderneming of een verbonden onderneming; of
  • Een vast bedrag (voor 2021 en 2022 tenminste € 47.000).

Tot het gebruikelijk loon behoort naast je salaris ook de bijtelling van de auto (én fiets) van de zaak en overige voorzieningen van de werkkostenregeling. Naast de verplichting om te voldoen aan de eisen van het gebruikelijk loon, is het wellicht ook interessant om te kijken naar het optimaliseren van je belastbaar loon door te kijken naar de inkomensafhankelijke heffingskortingen en aftrekposten in de inkomstenbelasting. Met een combinatie van bovenstaande mogelijkheden houd je meer nettoloon over van je bruto (gebruikelijk) loon.

2. Profiteer van de fiscale voordelen van pensioenopbouw

Pensioen- of lijfrentestortingen bieden twee belangrijke fiscale voordelen:

  • Je trekt premies nu af tegen een hoog inkomstenbelastingtarief of als bedrijfskosten, bij uitkering na de AOW-datum worden ze veelal belast tegen een lager inkomstenbelastingtarief.
  • Het vermogen in pensioen- en lijfrenteopbouw is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Het eerste voordeel is nóg relevanter voor ondernemers die relatief kort richting hun AOW-datum zitten. Zij hebben vaak nog niet veel pensioenvermogen gespaard en kunnen al op relatief korte termijn de uitkering en daarmee het fiscaal voordeel benutten. Heb je nog niet meer AOW én pensioen-/ lijfrente-uitkering opgebouwd dan € 35.130,00 (2021), dan betaal je na AOW-datum slechts 19,2% inkomstenbelasting over de uitkering. Hierdoor kan het fiscale voordeel al oplopen tot 30% van de inleg.

3. Maak gebruik van de gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling zijn er in 2021 meerdere gerichte vrijstellingen. Zo kan je in 2021 onbelast (onder voorwaarden) onder andere je zakelijke internet thuis, een reiskostenvergoeding, je mobiele telefoon en/of een tablet, vergoed krijgen. In 2022 komt er een nieuwe vrijstelling bij. Deze vrijstelling ziet op het vergoeden van de kosten voor het thuiswerken. De maximale vergoeding is € 2 per thuisgewerkte dag en kan niet in combinatie met een eventuele reiskostenvergoeding. Wil je meer vergoeden aan jezelf, ga dan snel door naar punt 4.

4. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kan je niet doorschuiven naar 2022. Om dit jaar gebruik te maken van de extra vrije ruimte, is het van belang dat je de kostenvergoeding dit jaar uitbetaald of de toezegging voor een kostenvergoeding nog dit jaar doet. Heb je te weinig vrije ruimte in je holding? Onder voorwaarden mag je ook de vrije ruimte van de deelnemingen van je holding gebruiken.

5. Neem een fiets van de zaak

Naast de bekende auto van de zaak kan je ook een fiets van de zaak nemen. Het één sluit het ander niet uit. Bij terbeschikkingstelling van de fiets door de werkgever is de bijtelling bij privégebruik 7% van de consumentenwaarde van de fiets. Een fiets van € 2.000 kost je dan persoonlijk ongeveer € 4,32 per maand aan loonheffing om privé te kunnen rijden (uitgaande van een loon van maximaal € 69.400). De kosten van de reparaties, het onderhoud en de verzekeringen komen ten laste van de zaak. Je kunt er eventueel voor kiezen de bijtelling binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen. Je betaalt hier dan geen loonbelasting over, ook betaalt de onderneming geen werkgeverlasten.

6. Rij een auto in privé

Als ondernemer kun je je auto zowel ‘op de zaak’ hebben staan als in privé. Wanneer de auto tot het ondernemingsvermogen behoort, draagt de onderneming de lasten van de auto. Dit verlaagt je winst en dus de te betalen belasting. Tevens loop je bij privégebruik van die auto (meer dan 500 km per jaar) tegen de bijtelling aan. Op het moment dat je ervoor kiest de auto tot het privévermogen te rekenen, draag je zelf, netto, de lasten van de auto. Wel mag je € 0,19 per zakelijk gereden kilometer onbelast aan jezelf vergoeden. Ook een eventuele verkoopwinst is onbelast.

Afhankelijk van de precieze specificaties van een auto, het aantal te rijden zakelijke en privékilometers kan het voordeliger zijn de auto niet op de zaak te zetten, maar juist naar privé over te dragen (of visa versa).

7. Gebruik de verruimde schenkvrijstelling of vrijstelling voor eigen woning

Vanwege corona zijn de vrijstellingen in de schenkbelasting alleen dit jaar met € 1.000 verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu € 6.604, voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden € 3.244. Gebruik deze extra ruimte!

Wilt je je kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek, dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van € 105.302. De ontvanger of diens partner mag dan nog geen 40 jaar zijn en mag niet eerder een dergelijke schenking van jou hebben ontvangen. De ontvanger moet het bedrag in het schenkingsjaar + maximaal 2 volgende kalenderjaren besteden. Schenk je nog dit jaar, dan vermindert dit je vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, wat je maximaal zo’n € 1.800 aan belasting kan schelen.

Let op: deze zogenaamde jubelton ligt onder vuur. Het huidige demissionaire kabinet heeft aangegeven de beslissing over het voortbestaan van deze vrijstelling over te laten aan het volgende kabinet. Het is dus denkbaar dat deze vrijstelling op korte termijn komt te vervallen.

8. Steun je kind financieel bij zijn of haar studie

Als je studerende kinderen hebt, kun je hen financieel steunen op verschillende fiscaal vriendelijke manieren. Je kunt denken aan de volgende mogelijkheden die wellicht kunnen worden gecombineerd:

  • Je geeft je kind een zelfstandige studietoelage. Het voordeel is maximaal € 7.691 in 2022;
  • Je kind komt in dienst bij je bedrijf. Het voordeel is afhankelijk van meerdere voorwaarden; en/of
  • Je roept een studiefonds in het leven. Het voordeel is maximaal de helft van de totale uitkering.

Bekijk onze whitepaper over de Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers.

9. Plan opname liquiditeiten

Je privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg daarom dat je vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit je bv. Je betaalt, afhankelijk van de omvang van je vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. Je kunt ook vanuit privé vóór 1 januari liquiditeiten in je bedrijf storten. Met het oog op 2023 is het wellicht verstandig een eventuele rekening-courantschuld af te lossen.

10. Gebruik hoger fiscaal voordeel dit jaar

Valt je inkomen in box 1 hoger uit dan circa € 68.500, dan leveren veel aftrekposten een steeds lager fiscaal voordeel op. Het fiscale voordeel wordt langzaam afgebouwd richting het lage tarief in box 1. Dit jaar bedraagt het voordeel nog 43%, volgend jaar nog maar 40%. Dit geldt onder andere voor giften, zorgkosten, partneralimentatie, rente en kosten in verband met de eigenwoningschuld, enz.

Het moment waarop je betaalt, is doorslaggevend voor het jaar van aftrek. Betaal indien mogelijk dus nog dit jaar. Ga bijvoorbeeld met je hypotheekverstrekker in gesprek of je een deel van de rente van volgend jaar als dit jaar kunt betalen (maximaal 6 maanden). Niet alleen levert je dat een hoger fiscaal voordeel op, maar het bespaart mogelijk ook box 3-heffing.

Meer fiscale tips waar je dit jaar nog van kunt profiteren lees je hier. Wij staan voor je klaar om deze tips op een zo effectief mogelijke manier in jouw situatie toe te passen. Neem hiervoor contact op met Joanita de Pagter via 06- 23 50 84 28.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42