Blog

10 fiscale tips waar u dit jaar nog van kunt profiteren

Het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2022 bevatte niet zoveel nieuws. Toch zien diverse fiscale maatregelen er vanaf volgend jaar anders uit of komen tot een einde. Hieronder vindt u een overzicht van 10 fiscale tips waar u dit jaar nog van kunt profiteren. Daarnaast zijn er ook juist zaken die u fiscaal gezien beter nog even uit kunt stellen tot 1 januari.

Let op: sommige tips die hieronder worden genoemd moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

1. Maak gebruik van de vrije ruimte binnen de WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) ligt vanwege corona dit jaar 3% tot een loonsom van 400.000 euro en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van 400.000 euro wordt in 2022 verlaagd tot 1,7%. Gebruik de vrije ruimte dus zo mogelijk nog in 2021, want ongebruikte vrije ruimte kunt u niet doorschuiven naar volgend jaar. Om dit jaar gebruik te maken van de extra vrije ruimte, is het van belang dat u de kostenvergoeding dit jaar uitbetaald of de toezegging voor een kostenvergoeding nog dit jaar doet.

2. Veranderingen in de milieu-investeringsaftrek

Als u milieuvriendelijk investeert, heeft u mogelijk recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). De percentages hiervan worden in 2022 verhoogd, dus zou het aantrekkelijk zijn om uw investeringen uit te stellen tot 2022. Het is nu nog echter niet duidelijk welke bedrijfsmiddelen voor de MIA in 2022 in aanmerking komen en welk percentage dan voor het betreffende bedrijfsmiddel geldt. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat investeringen vanaf 2022 juist niet meer in aanmerking komen! De veranderingen worden eind dit jaar gepubliceerd in een nieuwe Milieulijst. Houd dit in de gaten en beslis dan of u nog dit jaar of beter juist volgend jaar milieuvriendelijk investeert. Bereid dit voor zover mogelijk alvast voor, zodat u rond de jaarwisseling snel kunt schakelen.

3. Haal de aankoop van een elektrische auto naar voren

Bent u van plan om op korte termijn zakelijk een elektrische auto te kopen? Doe dat dan nog in 2021. De bijtelling wordt volgend jaar namelijk van 12 naar 16%verhoogd. Ook geldt dan een lager tarief: de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde in plaats van tot 40.000 euro nu. Als u dit jaar nog een auto koopt en op kenteken laat registreren, profiteert u nog vijf jaar van de lage bijtelling. Ook profiteert u dit jaar van 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van euro 40.000.

wijzigingen in de loonbelasting

4. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van 245.000 euro. Volgend jaar geldt dit tarief tot 395.000 euro. Boven deze winsten bedraagt het tarief 25% en volgend jaar zelfs 25,8%. Als u meerdere bv’s bezit, kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegen dit voordeel staat wel dat u slechts 1 keer van de lage tariefschijf profiteert. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze tijdig indien gewenst. Als u de verbreking per 2022 wilt realiseren, moet het verzoek vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

5. Zet de verruimde schenkvrijstelling of vrijstelling in voor uw eigen woning

De vrijstellingen in de schenkbelasting zijn vanwege corona alleen dit jaar met 1.000 euro verhoogd. Voor schenkingen aan kinderen bedraagt de vrijstelling nu 6.604 euro. Voor schenkingen aan kleinkinderen en overige derden 3.244 euro. Gebruik deze extra ruimte in de zogenaamde jubelton.

Wilt u uw kinderen of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van hun hypotheek? Dan is deze schenking dit jaar onbelast tot een bedrag van 105.302 euro. De ontvanger of diens partner moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag niet eerder een dergelijke schenking van u hebben ontvangen. De ontvanger moet het bedrag in het schenkingsjaar + maximaal 2 volgende kalenderjaren besteden. Schenkt u nog dit jaar, dan vermindert dit uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag, wat u maximaal zo’n 1.800 euro aan belasting kan schelen.

Let op: de jubelton ligt onder vuur. Het huidige demissionaire kabinet heeft aangegeven de beslissing over het voortbestaan van deze vrijstelling over te laten aan het volgende kabinet. De kans is groot dat als straks ergens budget moet worden gevonden voor een andere regeling, de jubelton zomaar eens het kind van de rekening zou kunnen worden.

6. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting kan uw partner, die zelf te weinig inkomen heeft, nog maar beperkt uitbetaald krijgen. Iemand die vóór 1 januari 1963 geboren is, heeft geen last van het beperkt uitbetalen van de algemene heffingskorting, wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Door aan uw partner inkomsten toe te rekenen, voorkomt u dat de heffingskortingen verloren gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met vermogen in box 3. Heeft u geen of te weinig vermogen in box 3, maar heeft u wel een aanmerkelijk belang (5% of meer) in een BV, dan kunt u – onder voorwaarden – dividend uitkeren in box 2. Door de heffingskortingen van uw partner te benutten, kan dat dus deels belastingvrij.

7. Optimaliseer investeringsaftrek

Als u dit jaar 2.400 euro of meer investeert, heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst. De aftrek bedraagt 28% tot een investeringsbedrag van ongeveer 60.000 euro. Tot circa 110.000 euro is vervolgens sprake van een vast bedrag (2020: 16.568 euro). Vanaf 110.000 euro neemt het bedrag van de investeringsaftrek juist weer af. Overweeg daarom investeringen op het eind van dit jaar uit te stellen, als u daarmee in 2021 en 2022 een hogere KIA krijgt.

WKR-check

8. Plan opname liquiditeiten

Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum is 1 januari van het jaar. Zorg daarom dat u vóór 1 januari niet te veel liquiditeiten opneemt uit uw eenmanszaak of bv. U betaalt, afhankelijk van de omvang van uw vermogen, in 2022 namelijk tot maximaal 1,71% aan belasting over de opgenomen liquiditeiten. U kunt ook vanuit privé vóór 1 januari liquiditeiten in uw bedrijf storten. Let op: bij eenmanszaken, VOF’s, maatschappen en CV’s wordt een permanent overtollig saldo aan liquide middelen sowieso aangemerkt als privévermogen (box 3), ongeacht of het geld op de zakelijke of privérekening staat.

9. Gebruik hoger fiscaal voordeel dit jaar

Valt uw inkomen in box 1 hoger uit dan circa 68.500 euro, dan leveren veel aftrekposten een steeds lager fiscaal voordeel op. Het fiscale voordeel wordt langzaam afgebouwd richting het lage tarief in box 1. Dit jaar bedraagt het voordeel nog 43%, volgend jaar nog maar 40%. Dit geldt onder andere voor giften, zorgkosten, partneralimentatie, rente en kosten in verband met de eigenwoningschuld, enz.

Het moment waarop u betaalt, is doorslaggevend voor het jaar van aftrek. Betaal indien mogelijk dus nog dit jaar. Ga bijvoorbeeld met uw hypotheekverstrekker in gesprek of u een deel van de rente van volgend jaar als dit jaar kunt betalen (maximaal 6 maanden). Niet alleen levert u dat een hoger fiscaal voordeel op, maar het bespaart mogelijk ook box 3-heffing.
Let op! Houd voor giften en zorgkosten ook rekening met tip 10!

10. Cluster giften en zorgkosten

Giften en zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar nog tegen maximaal 43%, volgend jaar tegen maximaal 40%. Voor de zorgkosten geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heeft u bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wilt u bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen, overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet u dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat u belastingbesparing oplevert.

Giften zijn alleen nog aftrekbaar indien ze per bank worden betaald en als ze worden betaald aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ook voor losse giften geldt een drempel, namelijk 1% van het verzamelinkomen. Voor giften geldt echter ook een plafond: 10% van het verzamelinkomen. Alleen het bedrag tussen 1% en 10% komt dus voor aftrek in aanmerking. Voor sommige mensen kan het clusteren van giften dus interessant zijn om de drempel van 1% te overschrijden. Voor andere moeten giften juist uit elkaar worden getrokken om niet tegen het plafond aan te lopen.

Tip! De drempel en het plafond gelden niet voor periodieke giften. Dit zijn giften waarbij u zich voor minimaal vijf jaar vastlegt om een vast bedrag te schenken. Een periodieke gift kunt u behalve aan een ANBI ook doen aan een vereniging met minimaal 25 leden (die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting).

Vraagt u zich af hoe u dit jaar nog van bepaalde regelingen kunt profiteren? Neem dan contact met mij op via 010 – 48 00 155 of via svanwijk@schipperaccountants.nl

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42