Blog

Stappenplan aanvraag uitstel van betaling

Bent u ondernemer en heeft u als gevolg van de coronacrisis betalingsproblemen? Of verwacht u door de crisis in liquiditeitsproblemen te komen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Hoe u aanspraak kunt maken op deze regeling, leest u in dit stappenplan.

De uitstel van betaling regeling is onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen dat beschikbaar is gesteld door de overheid. Het uitstel geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. De aanvraag voor uitstel van betaling dient per brief bij de Belastingdienst te worden ingediend. In de brief moet worden onderbouwd hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.

Wilt u gebruik maken van de uitstel van betaling regeling? Wij hebben het aanvraagproces van deze regeling in een stappenplan voor u uiteen gezet. Onze adviseurs ondersteunen en ontzorgen u hierin graag.

Aanvraag uitstel van betaling

  1. U doet aangifte loonheffing of btw en u betaalt deze aangifte niet. Bijvoorbeeld, u dient in maart uw aangifte in over februari en u betaalt deze niet.
  2. Als u ondersteuning wenst bij de aanvraag voor uitstel van betaling, geef dit dan door aan uw adviseur. Wij bewaken dan het tijdig indienen van het uitstel van betaling voor u.
  3. Er wordt binnen enkele weken na het aangiftetijdvak (voor uw aangifte over februari, dus midden/eind april) een naheffingsaanslag opgelegd omdat u de aangifte niet tijdig heeft betaald.
  4. Pas als die aanslag er is kan er uitstel van betaling aangevraagd worden voor de betreffende aanslag. Per aanslag moet uitstel van betaling aangevraagd worden. Dit kan dus niet in één keer voor de komende drie maanden, omdat de Belastingdienst dan niet weet voor hoeveel belasting u uitstel wilt aanvragen. Dit uitstel verzorgen wij voor u zodra u ons de naheffingsaanslag verstrekt. Wilt u de aanvraag zelf regelen? Dan dient u de aanvraag schriftelijk te onderbouwen en per brief bij de Belastingdienst in te dienen.
  5. Na drie maanden moet u, als dat nodig is, aanvullend uitstel vragen. In dat geval moeten er mogelijk aanvullende bewijzen komen om aan te tonen dat u liquiditeitsproblemen ervaart als gevolg van de coronacrisis. Welke bewijzen dit zijn, is op dit moment nog niet bekend. Wij ondersteunen u hier graag bij.
  6. In voorkomende gevallen kan het voor rechtspersonen belangrijk zijn om ook een melding betalingsonmacht te doen om automatische bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden. Dit geldt zowel voor het niet betalen van belasting, als voor het niet betalen van pensioenpremies. Deze melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het uiterste betaalmoment, dus voor de niet-betaalde aangifte over februari moet dit uiterlijk 14 april gebeuren. Dat is dus eerder dan dat de naheffingsaanslag wordt opgelegd. Uw adviseur kan u daar verder over informeren.

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan beschikbare steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar! 

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42

Jan Rutjes RB

0113 - 23 94 81

06 - 54 30 49 45