Nieuws

Grensoverschrijdend hybride werken? Vraag om toepassing van de kaderovereenkomst!

Volgens het Europees recht zijn personen die in meer dan één lidstaat werken, sociaal verzekerd in hun woonland als zij daar tenminste 25% van hun totale werktijd werken. Thuiswerken (ook wel telewerken of hybride werken genoemd) werd tijdens de coronacrisis in veel bedrijven geïntroduceerd en zorgde voor een dilemma. Om een verschuiving van het toepasselijke socialezekerheidsrecht te voorkomen werd een overgangsperiode ingesteld. Deze periode is per 1 juli 2023 afgelopen. De normale Europese regelgeving is weer van kracht, maar misschien kunt u een beroep doen op de kaderovereenkomst.

Stel: u woont in Nederland en werkt in België. U bent dan sociaal verzekerd in België. In de coronacrisis werkte u niet op locatie in het buitenland, maar thuis, in Nederland. Volgens de aanwijsregels zou uw sociale zekerheid dan verschuiven naar Nederland. Dit brengt allerlei gevolgen met zich mee, waardoor een overgangsperiode werd ingesteld.

Thuiswerken vanaf 1 juli 2023

Werkt u ook na 1 juli 2023 nog regelmatig (tenminste 25% van uw werktijd) thuis? Dan bent u in principe sociaal verzekerd in uw woonland. Als u dat niet wenselijk vindt, kunt u misschien een beroep doen op de kaderovereenkomst.

Wat is een kaderovereenkomst?

Voor werknemers die thuiswerken voor een werkgever in het buitenland is een kaderovereenkomst gemaakt. De overeenkomst bevat afspraken waardoor, onder voorwaarden, een uitzondering op de standaard Europese aanwijsregels mogelijk is.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt om toepassing van de kaderovereenkomst vragen als:

  • u alleen in loondienst werkt
  • u in één ander land werkt dan het land waar u woont
  • uw werkgever(s) in één land gevestigd is/zijn
  • u tussen de 25% en 50% van uw totale werktijd op afstand werkt in uw woonland
  • uw werk- én woonland de kaderovereenkomst hebben getekend.

De kaderovereenkomst kan alleen worden toegepast als u in uw woonland tot 50% van uw werktijd werkt. Het is belangrijk dat u meer werkt in het land waar uw werkgever gevestigd is dan in het land waar u woont. Als u een verdeling aanhoudt van precies 50%, is toepassing van de kaderovereenkomst dus niet mogelijk. Een verdeling van 51% werktijd in het werkland en 49% in uw thuisland is wel een mogelijkheid.

De uitzondering moet worden aangevraagd bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar uw werkgever is gevestigd. Is uw werkgever gevestigd in Nederland? Dan kan de uitzondering worden aangevraagd bij de SVB. De uitzondering kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal 3 jaar.

Thuiswerken, wat valt eronder?

Thuiswerken of telewerken houdt in dat u werkt op afstand. Hierbij maakt u ‘remote’ verbinding met het systeem van uw werkgever. Zo kan telewerken op bijna elke plek, bijvoorbeeld in een café.

Meer weten?

Vraagt u zich af of u aan de voorwaarden voldoet om een beroep te doen op de kaderovereenkomst en of toepassing wenselijk is? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de uitzondering? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts. Zij zijn gespecialiseerd in internationale fiscale zaken.

Leonie de Vos LL.M.

+31 (0)10 - 48 00 155

+31 (0)6 45 95 17 12