Nieuws

Grensoverschrijdend hybride werken? Vraag om toepassing van de kaderovereenkomst!

Volgens het Europees recht zijn personen die in meer dan één lidstaat werken, sociaal verzekerd in hun woonland als zij daar tenminste 25% van hun totale werktijd werken. Thuiswerken (ook wel telewerken of hybride werken genoemd) werd tijdens de coronacrisis in veel bedrijven geïntroduceerd en zorgde voor een dilemma. Om een verschuiving van het toepasselijke socialezekerheidsrecht te voorkomen werd een overgangsperiode ingesteld. Deze periode is per 1 juli 2023 afgelopen. De normale Europese regelgeving is weer van kracht, maar misschien kunt u een beroep doen op de Kaderovereenkomst.

Stel: u woont in Nederland en werkt in België. U bent dan sociaal verzekerd in België. Door de coronacrisis werkt u niet meer op locatie in het buitenland, maar thuis, in Nederland. Volgens de aanwijsregels zou uw sociale zekerheid dan verschuiven naar Nederland. Dit brengt allerlei gevolgen met zich mee, waardoor een overgangsperiode werd ingesteld.

Thuiswerken vanaf 1 juli 2023

Werkt u ook na 1 juli dit jaar nog regelmatig (tenminste 25% van uw werktijd) thuis? In beginsel bent u dan sociaal verzekerd in uw woonland. Als u dat niet wenselijk vindt, kunt u misschien een beroep doen op de Kaderovereenkomst.

De Kaderovereenkomst: wat is het?

Voor werknemers die thuiswerken voor een werkgever in het buitenland is een Kaderovereenkomst gemaakt. De overeenkomst bevat afspraken waardoor, onder voorwaarden, een uitzondering op de standaard Europese aanwijsregels mogelijk is.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt om toepassing van de kaderovereenkomst vragen als:

  • u alleen in loondienst werkt;
  • u in één ander land werkt dan het land waar u woont;
  • uw werkgever(s) in één land gevestigd is/zijn;
  • u tussen de 25% en 50% van uw totale werktijd op afstand werkt in uw woonland; en
  • uw werk- én woonland de kaderovereenkomst hebben getekend.

De uitzondering moet worden aangevraagd bij de sociale zekerheidsinstantie van het land waar uw werkgever is gevestigd. Is uw werkgever gevestigd in Nederland? Dan kan de uitzondering worden aangevraagd bij de SVB.

Thuiswerken, wat valt eronder?

Thuiswerken of telewerken houdt in dat u werkt op afstand. Hierbij maakt u ‘remote’ verbinding met het systeem van uw werkgever. Zo kan telewerken op bijna elke plek, bijvoorbeeld in een café.

Meer weten?

Vraagt u zich af of u aan de voorwaarden voldoet om een beroep te doen op de kaderovereenkomst en of toepassing wenselijk is? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de uitzondering? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts, gespecialiseerd in internationale fiscale zaken.

Leonie de Vos

+31 (0)10 - 48 00 155