Blog

Is uw bedrijf verkoopklaar of verkoopbaar?

Vanuit de praktijk bereiken ons dagelijks vragen van ondernemers. Wat is de waarde van mijn bedrijf? Wanneer kan ik mijn onderneming het best verkopen? Welke prijs zou ik voor mijn bedrijf kunnen vragen? Vragen waarop we de belangrijke ‘tegenvraag’ stellen: ‘’Is uw bedrijf al verkoopklaar?’’ Waar staan u en uw onderneming?

Is uw bedrijf verkoopklaar?

We zien de laatste jaren dat het moeilijker wordt voor ondernemers om de opvolging binnen de familie te realiseren. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Er zijn simpelweg minder potentiële opvolgers binnen de familie door de afname van het aantal kinderen per gezin. Een trend die in de jaren zeventig startte en naar verwachting ook zal aanhouden de komende decennia. En zijn er één of meerdere kandidaten binnen de familie, dan rijst de vraag of zij het willen én kunnen? Wanneer dat niet het geval is, dan komt het scenario van een overdracht aan een externe partij in beeld. Los van het feit of de ondernemer zijn bedrijf nu overdraagt aan kinderen of aan derden is het van belang om tijdig aan te vangen met het verkoopklaar maken van de onderneming.

Wat is waarde?

In principe zijn vrijwel alle bedrijven met een positieve geldstroom verkoopbaar. Echter, de waarde van een onderneming hangt sterk af van de zekerheid waarmee in de toekomst positieve geldstromen gerealiseerd kunnen worden. Waarde is nu eenmaal subjectief en dat betekent dat een mogelijke koper een inschatting maakt van de zekerheid dat met het bedrijf geld kan worden verdiend. Elke koper zal daarbij andere overwegingen maken en dus een andere waarde toekennen aan de onderneming.

Het benutten van de potentie van het bedrijf en het borgen van de waardebepalende factoren vergroot het vooruitzicht op positieve geldstromen. Dit houdt onder andere in dat de onderneming een goede juridische structuur kent, waardoor een verkoop gemakkelijk kan plaatsvinden. Zaken die niet tot de onderneming behoren kunnen worden afgezonderd. Dit kan bijvoorbeeld door het opschonen van de balans van de onderneming. Een ander essentieel punt is om te beschikken over een goed gekwalificeerd managementteam en duidelijke overlegstructuren. De afhankelijkheid van de verkoper moet tot een minimum worden beperkt daar waar mogelijk. Deze zogenaamde persoonlijke goodwill is namelijk een vaak terugkerende valkuil bij bedrijfsoverdrachten. Een koper kent veelal geen waarde toe aan geldstromen die volledig tot stand komen door de betrokkenheid van de verkoper en niet of moeilijk overdraagbaar zijn. Een koper wil een zelfstandige onderneming die in staat is, om met de inbreng van de koper en de afwezigheid van de verkoper, gelijkwaardige geldstromen te realiseren.

Vergroot de verkoopbaarheid

Ons advies aan ondernemers is dat zij moeten (en kunnen) zorgen voor borging van de waardebepalende factoren. Dit is een continu proces en vergroot de verkoopbaarheid van het bedrijf. Immers de gouden koper komt vaak onverwacht voorbij. Laat het dan niet ongelegen zijn, want het echte kenmerk van een ondernemer is dat deze kansen ziet die anderen niet zien.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over de overdracht van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Meer weten? Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema.

René van der Linden AA

010 - 31 38 553

06 - 51 19 26 14