Nieuws

Financiële tegemoetkoming voor flexwerkers via TOFA-regeling

Vanwege de coronacrisis heeft de regering een groot aantal tegemoetkomingsregelingen ontworpen om de economische gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te vangen. Aan dit pakket met regelingen is nu ook de nieuwe ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten’ (TOFA) toegevoegd.

TOFA: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

De TOFA is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die door de coronacrisis opeens zonder inkomen kwamen te zitten en niet kunnen terugvallen op de WW of bijstand, zoals studenten met een bijbaantje. De TOFA-tegemoetkoming is dus een compensatie voor gederfd loon en heeft de vorm van een eenmalige bruto tegemoetkoming van €550 per maand. Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni 2020 te openen en gedurende drie weken open te stellen.  

Voorwaarden

Om voor de TOFA in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de aanvrager in februari 2020 minstens €400 bruto hebben verdiend. Eerder was nog sprake van een minimumbedrag van €500, maar dit bedrag is uiteindelijk verlaagt om een grotere groep (waaronder studenten) toegang te geven tot de regeling. Aanvragers die WW of bijstand krijgen, komen niet in aanmerking voor de regeling.  

Voor de mensen die aanspraak kunnen maken op de regeling bedraagt de tegemoetkoming €550 bruto per maand, over de maanden maart, april en mei. Die €550 is tevens ook het maximuminkomen om te bepalen of recht bestaat op de TOFA. Hierbij wordt april als referentiemaand aangehouden. Mensen die in april méér verdienden dan €550, komen dus niet in aanmerking voor de TOFA. 

Behandeld en belast als loon

De tegemoetkoming wordt behandeld als loon en dus ook als zodanig belast. De tegemoetkoming zal met terugwerkende kracht worden aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Het UWV zal de regeling gaan uitvoeren, en zal ook de inhouding van loonheffingen verzorgen. De algemene loonheffingskorting zal automatisch worden toegepast. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting moet worden bijbetaald als blijkt dat de algemene heffingskorting bij twee inhoudingsplichtigen is toegepast.  

Update 15-06: inmiddels heeft het kabinet de voorwaarden bekendgemaakt. Klik hier voor de voorwaarden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.