Nieuws

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangegeven zorgaanbieders financieel te ondersteunen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Of er recht bestaat op de zogenaamde continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland hangt af van het antwoord op de vraag of men te maken heeft met een substantiële omzetdaling waardoor de vaste lasten niet meer betaald kunnen worden. Door de regeling die nu door Zorgverzekeraars Nederland is geïntroduceerd wil men garanderen dat verzekerden de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De periode voor de ZN-regeling is gelijk aan die van de overheidsregelingen. Deze compensatieregeling geldt vanaf 1 mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart. Er is een aantal groepen die nu al in liquiditeitskrapte is gekomen, zoals mondzorg, fysiotherapie, oefentherapie en zelfstandige behandelcentra. Deze groepen kunnen een vooruitbetaling aanvragen en daarnaast worden declaraties versneld uitbetaald.

Voorwaarden ZN-regeling

De exacte voorwaarden van de regeling worden nog uitgewerkt. De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60-85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars worden vergoed. De aanvraag kan straks op één punt worden ingediend en zal daarna door iedere verzekeringsmaatschappij apart aan de zorgondernemer worden uitbetaald. De bijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie die de komende periode wordt gedraaid en inhaalproductie van de periode erna.

In de voorwaarden voor de ZN-regeling is te lezen dat de zorgaanbieder geen beroep mag doen op de Rijksregelingen met uitzondering van dat deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering. Alvorens een beroep te doen op de NOW-regeling zal een zorgondernemer dus eerst moeten aankloppen bij Zorgverzekeraars Nederland. Het gebruik maken van andere fiscale faciliteiten is (vanzelfsprekend) wel toegestaan.

Overige voorwaarden:

  • De zorgaanbieder heeft een zorgovereenkomst voor 2020 bij de zorgverzekeraar waar een vooruitbetaling wordt gevraagd.
  • Inden een zorgaanbieder betrokken is bij een fraude onderzoek of geregistreerd is in een frauderegister (EVR) kan dat reden zijn voor de zorgverzekeraar om de zorgaanbieder van continuïteitsbijdrage uit te sluiten.
  • Als de zorgaanbieder recent een juridische procedure heeft gehad dan wel dat deze lopend is aangaande rechtmatigheid of doelmatigheid van de geleverde zorg, kan dat reden zijn de zorgaanbieder van de continuïteitsbijdrage uit te sluiten.
  • De zorgverzekeraar gaat bij de vooruitbetaling uit van 70% van een twaalfde deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering en de aanvullende verzekering. Dit bedrag wordt uitgekeerd voor zover dit hoger is dan 250 euro.
  • De zorgaanbieder dient de declaraties vanaf maart gedurende het verdere kalenderjaar rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.