Een nalaten­schap afwikkelen: zo werkt het

Een nalaten­schap afwikkelen kan een omvangrijk proces zijn. Allereerst zijn er de praktische zaken, zoals het regelen van de uitvaart, het informeren van pensioenfondsen en verzekeraars, het opzeggen van abonnementen, het onderbrengen van een eventueel huisdier en het leeghalen van een woning. Daarnaast zijn er ook financiële en fiscale aspecten die moeten worden geregeld. Op deze pagina leest u meer over een nalaten­schap afwikkelen.

Wat houdt een nalaten­schap afwikkelen in?

Financieel en fiscaal een nalaten­schap afwikkelen houdt onder andere in:

  • het laten opstellen van een verklaring van erfrecht
  • het opstellen en indienen van de laatste aangifte inkomstenbelasting (het F-biljet)
  • het opstellen van een boedelbeschrijving
  • het uitvoeren van het testament en het vaststellen van de erfdelen
  • het opstellen en indienen van de aangifte erfbelasting
  • het verdelen van de nalatenschap

Over het algemeen wikkelen de erfgenamen de nalatenschap gezamenlijk af. Dit kan anders zijn wanneer de overledene een testament heeft laten opmaken waarin een executeur is aangewezen.

Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij deze financiële en fiscale afwikkeling van de nalatenschap.

Verklaring van erfrecht

Een belangrijke eerste stap van boedelafwikkeling is een verklaring van erfrecht. Hierin staat onder andere of de overledene een testament heeft opgesteld, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Diverse instanties, zoals banken en verzekeraars, kunnen om een verklaring van erfrecht vragen voordat informatie wordt verstrekt. De notaris stelt de verklaring van erfrecht op.

Een nalaten­schap afwikkelen: zo werkt het

Benoeming van een executeur

In het testament kan een executeur zijn benoemd. Over het algemeen is de executeur verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. In het testament staat beschreven wat de precieze taken van de executeur zijn.

De executeur legt verantwoording aan de erfgenamen af. Deze verantwoording wordt vastgelegd in een rekening en verantwoording. De executeur geeft hierin inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden, de daarmee samenhangende kosten en een overzicht van de inkomsten en uitgaven na de overlijdensdatum van de erflater.

Bent u benoemd tot executeur of erfgenaam en heeft u hulp of advies nodig bij een nalaten­schap afwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Silvie Rasenberg

076 - 30 34 637