Aangifte erf- en schenk­belasting

Ontvangt u een schenking of krijgt u iets uit een nalatenschap? Dan is het mogelijk dat u aangifte erf- of schenkbelasting moet doen. Het doen van een aangifte erf- of schenkbelasting kan complexer zijn dan u denkt. Op deze pagina leest u waar u rekening mee moet houden en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Aangifte erfbelasting

Als u na een overlijden iets verkrijgt uit de nalatenschap, moet u mogelijk aangifte erfbelasting doen.

Wie moet er aangifte erfbelasting doen?

De aangifte erfbelasting wordt meestal uitgevoerd door de executeur namens alle erfgenamen. Wie de executeur is, staat vermeld in het testament van de overledene. De executeur regelt namens de erfgenamen diverse zaken rondom de erfenis, waaronder de aangifte erfbelasting. Het is echter ook mogelijk dat de overledene geen testament heeft laten opmaken, of dat er in het testament geen executeur wordt benoemd. In dat geval dient de aangifte erfbelasting alsnog te worden ingediend en ligt het voor de hand dat de erfgenamen gezamenlijk kiezen wie de aangifte indient voor alle erfgenamen. Op dit punt kunnen wij u uiteraard ondersteunen door het verzorgen van de aangifte erfbelasting namens u en de overige erfgenamen.

Wanneer moet ik aangifte erfbelasting doen?

De Belastingdienst stuurt een brief naar één van de erfgenamen waarin staat dat de erfgenamen en/of legatarissen aangifte moeten doen. Deze brief wordt veelal gestuurd naar de executeur, de doorgegeven contactpersoon, de partner of het oudste kind van de overledene. De brief van de Belastingdienst wordt binnen 4 maanden na het overlijden verstuurd. In deze brief staat of de erfgenamen aangifte moeten doen:

  • In de brief staat dat er aangifte erfbelasting moet worden gedaan

Als in de brief staat vermeld dat er aangifte erfbelasting moet worden gedaan, betekent dit dat alle erfgenamen aangifte moeten doen en dus niet enkel de persoon waar de brief naartoe is gestuurd. Ook staat aangegeven voor wanneer de aangifte erfbelasting bij de Belastingdienst moet zijn ingediend. Dit is meestal 8 maanden na het overlijden. Als deze termijn niet haalbaal blijkt, kunnen wij voor u uitstel aanvragen zodat deze termijn met maximaal 5 maanden wordt verlengd.

  • In de brief staat dat er geen aangifte erfbelasting hoeft worden gedaan

Het is mogelijk dat op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens geen aangifte erfbelasting hoeft te worden gedaan. Ook al staat in de brief wellicht vermeld dat er geen aangifte hoeft te worden gedaan, dan is het toch belangrijk dat alle erfgenamen nagaan of dit daadwerkelijk zo is. Als u meer erft dan de hoogte van de van toepassing zijnde vrijstelling, dient u alsnog aangifte erfbelasting te doen. Wij helpen u graag bij de beoordeling of er aangifte erfbelasting moet worden gedaan.

Op basis van zowel de wet als het testament kunnen mogelijk bij de aangifte erfbelasting diverse keuzes worden gemaakt. Wij werken de mogelijkheden graag voor u uit, zodat u de te maken keuzes weloverwogen kunt maken. Bij het uitwerken van de mogelijkheden wordt zowel rekening gehouden met het eerste overlijden als met het overlijden van de eventuele langstlevende partner. Op die manier kunt u wellicht (over twee overlijdens) erfbelasting besparen.

Dit zijn de bedragen voor belastingvrij schenken in 2022

Aangifte schenkbelasting

Als u een schenking heeft ontvangen is het belangrijk dat u hiervoor aangifte schenkbelasting doet.

Wie moet er aangifte schenkbelasting doen?

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. Als u de schenker bent, hoeft u dit dus niet te doen.

Wanneer moet ik aangifte schenkbelasting doen?

De Belastingdienst stuurt in de meeste gevallen geen bericht over de aangifte schenkbelasting. Als u een schenking ontvangt die hoger is dan de van toepassing zijnde jaarlijkse schenkingsvrijstelling of daarbij een beroep doet op een bijzondere vrijstelling, bent u verplicht aangifte schenkbelasting te doen. De aangifte schenkbelasting dient vóór 1 maart van het jaar nadat de schenking is gedaan binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Voorbeeld: U ontvangt een schenking op 5 augustus 2023. In dat geval dient uw aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2024 binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Uiteraard kunnen wij de aangifte schenkbelasting en de benodigde documenten hiertoe voor u verzorgen. Ook voor advies op het gebied van vrijstellingen en een schenkingsplan kunt u bij ons terecht. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Eva van der Heiden

010 - 29 21 538