Blog

Drie slimme opties om liquiditeitsproblemen op te lossen

Liquiditeitsproblemen kunnen langzaam uw bedrijf binnensluipen. Zeker nu het coronavirus ons nog steeds stevig in de greep houdt. Op tijd betalen kost dan steeds meer moeite. Ondernemers met liquiditeitsproblemen worden tegen wil en dank ‘evenwichtskunstenaars’, die voortdurend oog hebben voor de balans tussen debiteuren en crediteuren. Het ene gat met het andere dichten, is niet alleen erg stressvol, maar kan uiteindelijk leiden tot betalingsproblemen en mogelijke vervolgstappen van de schuldeisers. Gelukkig zijn er slimme opties waarmee u liquiditeitsproblemen kunt oplossen.

Vanzelfsprekend is een goed inzicht in de financiële positie van uw bedrijf belangrijk. Dat geldt ook voor de liquiditeitspositie. Pas als uw administratie op orde is, bent u in staat zaken te signaleren en daarnaar te handelen. Als de liquiditeitsproblemen steeds zwaarder drukken, is het raadzaam om een liquiditeitsprognose op te stellen op basis van het worst case scenario. Het biedt inzicht en vormt de basis om weer grip te krijgen en het evenwicht tussen inkomsten uitgaven te herstellen. Natuurlijk zijn er diverse stappen die u kunt zetten om grip te houden op uw liquiditeit, zoals snel factureren (óók kleine bedragen), actief debiteurenbeheer en slim voorraadbeheer. Daarnaast onderscheid ik drie slimme opties om de eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen.

  1. Benut tegemoetkomingen/subsidies
    De overheid heeft diverse regelingen in het leven geroepen om ondernemers te steunen in deze moeilijke coronatijden. Zo biedt de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten, gedurende 3 maanden. Het vervolg, de NOW-regeling 2.0, geldt voor nog eens vier maanden op basis van de verwachte omzetdaling. Verder is inmiddels de TVL van kracht. Op basis van deze Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb krijgen bedrijven, onder voorwaarden, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro.
  2. Vraag uitstel van betaling aan
    Overweeg uitstel van betaling aan te vragen, bijvoorbeeld bij uw crediteuren of bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is bereid u 3 maanden uitstel te gunnen, eventueel met een verlenging wanneer uw liquiditeitspositie niet voldoende is verbeterd. Bij de eerste aanvraag is de Belastingdienst behoorlijk soepel. Een eventuele verlenging vereist in veel gevallen minimaal een liquiditeitsprognose. Ook banken zijn ten tijde van corona tamelijk coulant. Uitstel van betaling van aflossing en rente is mogelijk, mits uw bedrijf in de basis gezond is. Dit kan ruimte bieden om uw zaken opnieuw te organiseren en weer grip te krijgen op uw zaak. Vergeet niet dat uitstel geen afstel is. Vroeg of laat moet de rekening of aanslag betaald worden.
  3. Kies voor extra kredietmogelijkheden
    Als u voorziet dat uw liquiditeitspositie niet op korte termijn zal verbeteren, kunt u overwegen een extra krediet aan te vragen bij uw bank. Om bedrijven te ondersteunen, die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben, heeft de overheid de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) verruimd. Andere mogelijkheden zijn onder andere het leasen van bijvoorbeeld machines en inventaris, die momenteel met eigen middelen zijn gefinancierd, of factoring, waarbij het factoringbedrijf tegen een bepaalde vergoeding uw verkoopfacturen direct aan u betaalt.

Vanzelfsprekend is het raadzaam om deze opties goed te overwegen. Uw adviseur overziet het hele plaatje en weet, op basis van een liquiditeitsprognose en uw specifieke situatie, wat de beste keuze voor u en uw onderneming is. Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust contact met mij op. Ons team van specialisten staat graag voor u klaar! 

Frans Bentschap Knook AA

0166 - 60 12 75

06 - 53 95 29 08