Blog

Btw verleggen: de aandachtspunten op een rij

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende belastingen, waaronder de btw. Bij bepaalde transacties kan het voorkomen dat de btw niet door de leverancier, maar door de afnemer van een product of dienst betaald moet worden. De afnemer kan deze btw vaak ook weer als btw-voorbelasting in aftrek brengen, een ‘plus en min’ dus in de aangifte. We noemen dit btw verleggen. Wat houdt btw verleggen nu precies in en hoe werkt het? Er zijn namelijk vele verleggingsregelingen. In dit artikel leggen we uit wat btw verleggen betekent, in welke situaties dit van toepassing is en wat de valkuilen en aandachtpunten van btw verleggen zijn.

Wat is btw verleggen?

Als een product of dienst is belast met btw, dan berekent u deze btw als ondernemer normaal gesproken door aan de afnemer. Het btw-tarief wordt dan opgenomen op de factuur en u draagt de gefactureerde btw vervolgens af aan de Belastingdienst. Btw verleggen houdt in dat de btw niet door de leverancier van een product of dienst wordt betaald aan de Belastingdienst, maar door de afnemer van deze producten of diensten. Dit betekent dus dat niet u, maar de afnemer van uw product of dienst de btw moet afdragen aan de Belastingdienst. De verantwoordelijkheid van het betalen van de btw aan de Belastingdienst wordt dus verlegd.

In welke situaties is btw verleggen van toepassing en waar moet u op letten?

Btw verleggen is van toepassing in specifieke situaties waarbij de afnemer van een product of dienst de btw moet afdragen in plaats van de leverancier. De btw-verleggingsregeling is niet optioneel en moet verplicht worden toegepast. Hieronder zetten we de meest voorkomende situaties en bijbehorende aandachtpunten op een rij:

Btw verleggen bij onderaanneming en uitlenen van personeel

Als een onderaannemer voor een aannemer diensten verricht aan onroerende zaken (zoals de bouw, groenvoorziening en schoonmaakbranche) of in de scheepsbouw, dan geldt de btw verleggingsregeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zzp’er die diensten aan een aannemer of onderaannemer verricht. Het geldt ook voor diensten die een onderaannemer voor een hoofdaannemer uitvoert. De onderaannemer moet in beide gevallen de btw verleggen naar de (hoofd)aannemer.

Is bovenstaande situatie voor u van toepassing, let dan vooral goed op dat uw inkomende facturen aan de eisen voldoen. Als hier ten onrechte btw in rekening wordt gebracht, dan kunt u deze namelijk formeel niet als voorbelasting in aftrek brengen. U loopt daar dus een risico mee. Er zijn situaties waarin het in de praktijk niet altijd op voorhand duidelijk is of btw verleggen vereist is of niet. Denk daarbij aan verhuur van bemand materieel. Hier moet namelijk beoordeeld worden of er sprake is van verhuur (te factureren met 21% btw), onderaanneming of uitlenen van personeel (beiden met btw verlegd).

Btw verlegd bij diensten door een buitenlandse ondernemer

Als een buitenlandse ondernemer goederen of diensten levert aan een in Nederland gevestigde ondernemer, is altijd de verleggingsregeling van toepassing. De enige uitzondering is als de buitenlandse ondernemer een vestiging van zijn onderneming in Nederland heeft.

Voorbeeld: een in België gevestigde ondernemer levert goederen die al in Nederland liggen aan een Nederlandse ondernemer. Hierop mag de Belgische leverancier geen Nederlandse btw op de factuur zetten, zelfs niet als hij een Nederlands btw-nummer heeft. De Belgische ondernemer moet dus de btw verleggen. Dit is anders als de Belgische ondernemer een vestiging in Nederland heeft, in jargon een “vaste inrichting”. Krijgt u een factuur van een buitenlandse ondernemer met daarop Nederlandse btw, let dan op of de leverancier daadwerkelijk een vestiging in Nederland heeft.

Verleggingsregeling bij goudverkoop

De levering van zogenaamd ‘beleggingsgoud’ is vrijgesteld van btw. De kopende en verkopende partij kunnen er echter voor kiezen om de verkoop toch met btw te belasten. Er wordt dan afgezien van de btw-vrijstelling. De verkopen moet in dat geval de btw verleggen naar de koper. Ook bij niet-beleggingsgoud of halffabricaat van goud dat een zuiverheid heeft van ten minste 325/1.000 geldt de verleggingsregeling.

Belastingplan 2023: overige wijzigingen

Btw verleggen bij mobiele telefoons e.a.

Bij de verkoop van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops, tablets CPU’s en dergelijke geldt de verleggingsregeling voor de btw als de afnemer een ondernemer is en de totale waarde van de levering € 10.000 (exclusief btw) of meer bedraagt. Kunstmatig opgeknipte leveringen worden voor dit drempelbedrag als één levering gezien. Let bij deze goederen dus goed op bij inkomende facturen boven het drempelbedrag, hier moet geen btw-bedrag op staan. De verkoper moet de btw verleggen naar de koper.

De verleggingsregeling bij zakendoen met het buitenland

In buitenlandse verhoudingen is het vaak de vraag in welk land de dienst is belast. Bij business-to- business-diensten (B2B) is de dienst belast in het land waar de afnemer van de dienst is gevestigd. Oftewel: als u diensten levert aan een ondernemer in het buitenland, dan moet u de btw verleggen.

Als u bijvoorbeeld diensten levert aan een Belgische ondernemer, dan is de plaats van dienst volgens de hoofdregel België. U factureert dan met btw verlegd en hoeft dus geen btw in rekening te brengen.

Let op: er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld bij diensten met betrekking tot onroerend goed. Verhuurt u een bedrijfsruimte met btw aan een buitenlandse ondernemer, dan moet u gewoon Nederlandse btw in rekening brengen.

Btw verleggen bij schroot en oude metalen

Bij een aantal diensten die te maken hebben met afval en oude materialen moet de btw worden verlegd. In deze gevallen wordt de factuur bijna altijd door de afnemer opgemaakt. Op de factuur moet dan wel worden vermeld dat deze is opgemaakt door de afnemer.

Verleggingsregeling bij telecommunicatiediensten

Bij telecommunicatiediensten die tussen ondernemers en die in Nederland plaatsvinden geldt ook de verleggingsregeling voor de btw. De verleggingsregeling ziet hier alleen op de dienstverrichting tussen ondernemers die zelf ook deze telecommunicatiediensten aan hun afnemers verrichten. De dienstverrichting naar eindgebruikers valt dus buiten de reikwijdte van deze regeling. Met eindverbruikers wordt hier bedoeld: ondernemers die deze diensten aanschaffen om ze zakelijk binnen de eigen organisatie te verbruiken. Het blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar omdat bepaald moet worden in hoeverre er eigengebruik is.

Btw verlegd bij levering van onroerende zaken

Als hoofdregel is de levering van onroerend goed vrijgesteld van btw. In een aantal gevallen kunnen de kopende en verkopende partij ook kiezen voor een levering in de btw. De btw wordt dan verlegd van de verkopende naar de kopende ondernemer.

Of u de levering van een onroerende zaak in de btw mag laten vallen is afhankelijk van een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de koper recht heeft op aftrek van btw. Maar waarom zou u dit willen opteren? De reden is dat u daarmee een belaste prestatie verricht voor de btw en recht hebt op aftrek van btw-voorbelasting.

Voorbeeld: u heeft een loods gekocht en alle btw daarop in aftrek gebracht. Na drie jaar wilt u de loods verkopen. Als u in dat geval niet kiest voor een levering in de btw, moet u alsnog circa 70% van de btw terugbetalen die u destijds in aftrek heeft gebracht.

Let op: als u onroerend goed gaat verkopen, controleer dan altijd of het verstandig is om te opteren voor een btw-levering. Dit is niet altijd eenvoudig na te gaan; u heeft wellicht destijds daadwerkelijk btw betaald bij de aankoop, maar misschien is toen ook de verleggingsregeling toegepast. In dat geval heeft u dus geen btw betaald, maar moet de toch btw terugbetalen als u nu zonder btw gaat verkopen.

Nog meer verleggingsregelingen

Naast bovengenoemde situaties zijn er ook nog verleggingsregelingen van toepassing bij executieveilingen, de levering van elektriciteits- en gascertificaten en bij de overdracht van emissierechten.

btw verleggen

Hoe werkt btw verleggen in de praktijk?

Als de btw verlegd moet worden van u naar de afnemer, dan moet dit duidelijk op de factuur worden vermeld. Op de factuur staat dan vermeld: ‘btw verlegd’ (of ‘vat reverse charge’) en het btw-nummer van de afnemer. Binnen de verleggingsregeling moet dus altijd het btw-nummer van de leverancier én van de afnemer op de factuur komen te staan. U vermeldt vervolgens geen btw-bedrag op de factuur. De afnemer betaalt de factuur zonder btw aan u en moet vervolgens het btw-bedrag op zijn eigen btw-aangifte vermelden. In uw eigen aangifte moet vervolgens worden aangegeven voor welke omzet btw is verlegd.

Wordt er btw naar u verlegd? Dan vult u het totaal van de verlegde btw in bij uw aangifte. In veel gevallen mag de verlegde btw ook als voorbelasting worden afgetrokken.

Moet u btw verleggen?

Btw verleggen is een belangrijk onderdeel van de btw-regelgeving waar u als ondernemer mee te maken kan krijgen. U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor het correct toepassen van de btw-verleggingsregeling. Het is dus belangrijk om te weten in welke situaties de btw verlegd moet worden en hoe u dit juist doet. Als de btw niet correct verlegd wordt, kan dit leiden tot problemen met de Belastingdienst en mogelijk zelfs tot boetes. Zorg daarom dat u van tevoren goed weet of de btw in uw situatie verlegd moet worden en hoe u dit verwerkt in uw administratie zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u vragen over btw verleggen? Neem gerust contact met ons op. Onze gespecialiseerde btw-adviseurs helpen u graag verder. 

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82