Blog

Btw en het coronavirus, de belangrijkste aandachtspunten op een rij

Om de economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, heeft het kabinet een groot pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact van het virus op hun organisatie te verzachten. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid tot uitstel van betaling, waarvan ook gebruik kan worden gemaakt na ontvangst van een naheffingsaanslag omzetbelasting. Daarnaast kunnen ondernemers uiteraard op andere gebieden kritisch zijn om de btw-afdracht zo veel mogelijk te verkleinen. Bovendien vraagt de bijzondere situatie waarin we ons nu bevinden, om een kritische houding ter opzichte van bepaalde situaties. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van de btw voor u op een rij gezet. 

Annuleren en vooruitbetalingen

Door de uitbraak van het coronavirus worden evenementen geannuleerd en/of contracten ontbonden. Dit kan gebeuren als de prestatie nog verricht moet worden, al deels verricht is of wordt verricht. Denk bijvoorbeeld aan evenementen die als gevolg van het coronavirus geannuleerd worden of aan de verhuur van vakantiewoningen.

In contracten kan bepaald zijn dat bij wijziging of verbreking van de overeenkomst een bedrag betaald moet worden aan de wederpartij. In beginsel brengt u over betaalde schadevergoedingen geen btw in rekening. Het kan voorkomen dat dit wel het geval is, bijvoorbeeld als de betaling het karakter heeft van een beëindigingsvergoeding in plaats van een schadevergoeding. Ook bij betaalde voorschotbedragen moet u per geval bekijken wat de consequenties van een annulering zijn voor de btw. Als de klant zijn hotelreservering annuleert en de hotelier dat voorschot niet hoeft terug te betalen is de hotelier over dat bedrag geen omzetbelasting verschuldigd. De aanbetaling wordt hier omgezet in een vergoeding voor het annuleren, en dat is een btw-vrije schadevergoeding.

Bij het annuleren van transacties worden al betaalde bedragen meestal terugbetaald. Wellicht moet u dan herstelfacturen uitreiken aan uw afnemer. Ook dit heeft gevolgen voor al afgedragen btw. Onder voorwaarden kunt u deze btw terugvragen.

Oninbare debiteuren

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen.

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Maar als eerder vast staat dat de afnemer niet gaat betalen, kunt u dan al de btw terugvragen. Hebt u de niet-betaalde btw teruggevraagd van de Belastingdienst, maar betaalt uw afnemer alsnog, dan moet u de btw (weer) afdragen.

Let op: als u met uw klant overeenkomt de debiteurenvordering om te zetten in een lening, bestaat meestal geen recht meer op btw-teruggave. Door de omzetting wordt u dan geacht de btw van uw afnemer te hebben ontvangen.

Onbetaalde leveranciers

Het kan uiteraard ook voorkomen dat u uw facturen aan uw leveranciers niet meer kan betalen. De btw is dan in het verleden in rekening gebracht en door u als voorbelasting verwerkt in de aangifte omzetbelasting. Zodra de betaaltermijn van de factuur langer dan een jaar geleden is, moet u de afgetrokken, maar nog niet-betaalde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Zodra u uw leverancier alsnog betaalt, kunt u de btw (weer) in aftrek brengen.

Huur factureren

Als een verhuurder denkt dat zijn huurder de huurfactuur niet kan betalen, staat hij voor de keuze: toch factureren en een betalingstermijn afspreken? In dat geval is wel de btw verschuldigd. De verhuurder moet deze afdragen en de huurder kan deze btw in aftrek brengen.

U kunt ook overwegen om de huurnota uit te stellen, bijvoorbeeld op 1 april in plaats van op 30 maart; in dat geval hoeft u over het eerste kwartaal 2020 ook de btw nog niet af te dragen. Uiteraard kan de huurder de btw dan ook niet in aftrek brengen. We raden aan dat huurder en verhuurder dit samen afstemmen!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82

Jos Maaskant

mr. Jos Maaskant RB

0113 - 23 94 46

06 - 11 70 53 82