Blog

Bevlogenheid of burn-out?

Bevlogen medewerkers voelen zich energiek, betrokken en competent in hun job. Zonder energie werken is zwaar en kan meerdere oorzaken hebben. Als dit langere tijd duurt, kan het zelfs tot een burn-out leiden. Wat kan de oorzaak zijn, wat zijn de signalen en hoe is dit mogelijk te voorkomen?

Een burn-out betekent letterlijk opgebrand zijn. Een aantal oorzaken die kunnen leiden tot een burn-out:

  • Perfectionisme: alles moet perfect zijn, met minder wordt geen genoegen genomen. Daardoor gaat iemand vooral alles zélf doen, en zal niet delegeren.
  • De lat té hoog leggen: iemand vraagt te veel van zichzelf, heeft hoge verwachtingen van zichzelf of denkt dat anderen die verwachtingen hebben.
  • Faalangst: als de angst om te falen steeds groter wordt, verliest iemand de realiteit.
  • Geen ‘nee’ durven zeggen: sommige mensen willen teveel, of hebben letterlijk moeite om nee te zeggen. Uitkomst kan zijn dat je teveel op je bord hebt geladen en het overzicht kwijtraakt.

Veel ondernemers vragen zich af: hoe had ik dan kunnen voorkomen dat mijn medewerker uitviel? Wat heb ik dan over het hoofd gezien? De signalen zijn niet altijd heel duidelijk waarneembaar. Toch zie je vaak een verandering in gedrag, die pas achteraf op zijn plaats valt. Bijvoorbeeld dat iemand minder productief en efficiënt is, moppert over zijn werk, zich minder inzet en zich onverschillig toont, meer het conflict zoekt of juist stiller wordt. Het is goed om daar alert op te zijn en eenvoudigweg te vragen aan uw medewerker hoe het gaat. Niet bij de koffieautomaat, maar neem de tijd om samen te zitten.

Een aantal adviezen om mogelijk burn-out te voorkomen én bevlogenheid te bevorderen

  • Maak medewerkers bewust van het belang van herstel. Ook steeds meer jonge medewerkers raken in een burn-out. Deze bewustwording kan door middel van voorlichting of er in werkoverleg aandacht aan besteden. Zelf het goede voorbeeld geven, of iemand aan het einde van de dag duidelijk maken dat er morgen weer een dag komt. Relativeren kan enorm helpen.
  • Zorg voor taakduidelijkheid binnen het bedrijf. Als medewerkers weten waar ze verantwoordelijk voor zijn en wat er van ze verwacht wordt, voorkomt dat onrust.
  • Zorg voor voldoende autonomie. Medewerkers die de vrijheid krijgen om het werk naar eigen inzicht in te richten, voelen zich daar goed bij. Een agenda die voor je ingevuld wordt, en waar je zelf geen controle over hebt, geeft stress.
  • Door periodiek de tevredenheid van je medewerkers te meten, weet je waar de kracht ligt binnen de organisatie, en ook de pijnpunten. Als je dat in kaart hebt en deelt met medewerkers, kun je ook brainstormen over ideeën die leiden tot verbetering. Als je die ook omzet in actie, dan krijgt bevlogenheid meer kans.

Wat als uw medewerker toch is uitgevallen? Voorkom dat de communicatie met de medewerker moeizaam gaat lopen. Het is dan ook van belang dat u vanaf dag 1 de regie voert ten aanzien van de begeleiding. In het kader van de Wet Poortwachter, wordt dat ook van u verwacht. Zowel werkgever als werknemer dienen er alles aan te doen om de werknemer zo snel mogelijk, doch verantwoord, weer aan de slag te hebben.

Heeft u vragen over bevlogenheid, een medewerkertevredenheidsonderzoek of bent u op zoek naar kennis rondom verzuim? Ingrid van den Dries adviseert u daar graag verder over.

Ingrid van den Dries

0115 - 64 15 55

06 - 30 07 34 31