Blog

Belastingvrij schenken in 2024

Ieder jaar mag u een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Wilt u in 2024 een schenking doen? Houd dan rekening met de fiscale regels die dan gelden. Per 2024 verandert namelijk een deel van de regelgeving op het gebied van belastingvrij schenken. Welke vrijstellingen bestaan er? En boven welk bedrag moet de ontvanger schenkbelasting betalen? Wij zetten de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Belastingvrij schenken 2024

Een schenking doen is leuk voor de ontvanger, maar ook voor de schenker. Het is fijn om de ontvanger zo een financieel steuntje in de rug te geven. Daarnaast is het een manier om uw erfenis te verlagen waardoor nabestaanden na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Ieder jaar mag er een bedrag belastingvrij worden geschonken. U kunt een schenking doen aan uw kinderen, maar ook aan kleinkinderen, ouders of vrienden. Hoe hoog het bedrag is dat u belastingvrij mag schenken hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel. Wilt u in 2024 belastingvrij schenken? Informeer u dan goed!

Ieder jaar mag u een bedrag schenken waarover geen belasting hoeft te worden betaald. U kunt uw kinderen in 2024 tot € 6.633 belastingvrij schenken. Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.658. Alleen over het meerdere betaalt de ontvanger belasting. Daarnaast bestaan er voor schenkingen een aantal verhoogde schenkingsvrijstellingen.

Belastingvrij schenken 2024: eenmalige verhoging voor kinderen

Schenkt u aan uw kind en is uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag het belastingvrije schenkbedrag van € 6.633 eenmalig worden verhoogd naar € 31.813, mits deze vrijstelling niet eerder is gebruikt. De vrijstelling geldt ook als de partner van uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee. Aan deze verhoogde vrijstelling zitten geen bestedingsvoorwaarden, uw kind mag het bedrag dus vrij besteden.

Schenken voor een eigen woning

De afgelopen jaren was het mogelijk om binnen deze vrijstelling tot ruim een ton onbelast te schenken, ook wel bekend als de ‘jubelton’. Deze vrijstelling vervalt vanaf 2024 definitief. Het is daardoor niet meer mogelijk om na 1 januari 2024 een belastingvrije schenking doen voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De gewone eenmalige verhoogde vrijstelling kan natuurlijk wel nog worden gebruikt.

Belastingvrij schenken 2024: studie

Volgt uw kind een studie/opleiding die meer dan € 20.000 per jaar kost? Via de schenkingsvrijstelling kunt u hiervoor een schenking doen. In 2024 heeft u recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 66.268. Het kind moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Voor het schenkbedrag boven de eerste € 31.813 gelden een aantal extra voorwaarden. Zo moet het geld aantoonbaar aan een dure studie worden besteed en moet het bedrag binnen twee kalenderjaren na het jaar van schenking zijn besteed.

U schenkt meer, wat dan?

Schenkt u uw kinderen in 2024 een bedrag van meer dan € 6.633 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 152.368. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 152.368 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 152.368 en 40% over het meerdere.

Wilt u meer informatie over belastingvrij schenken in 2024 of heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar! Meer weten over onze fiscale dienstverlening? Lees er hier meer over.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155