Nieuws

Belastingplan 2024: wijzigingen voor werkgevers

Op dinsdag 19 september zijn de plannen voor 2024 gepresenteerd. Voor werkgevers verandert er in de fiscaliteit niet veel. Er is een aanpassing in de werkkostenregeling (WKR) met terugwerkende kracht, een verhoging van de kilometervergoeding en een verruiming van de regeling voor de OV-kaarten.

Aanpassingen werkkostenregeling

Het bedrag van de vrije ruimte in de werkkostenregeling is een jaarlijkse speelbal waarmee het MKB wordt gestimuleerd. In 2023 was de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% over het meerdere. Per abuis staat in de wet nog dat het opstapje maximaal € 6.800 bedraagt. Dit wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast naar € 12.000 (= 3% van € 400.000). Met ingang van 2024 wordt het opstapje teruggebracht naar 1,92% over € 400.000. Het percentage voor het meerdere blijft 1,18%. Rekening houdend met de eindheffing van 80% scheelt dit een werkgever maximaal € 3.456 aan loonbelasting.

Belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers

Werkgevers mogen hun werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Dit bedraagt maximaal € 0,21 per km in 2023. Met ingang van 2024 zou dit worden opgetrokken naar 22 cent, maar het wordt nu zelfs verhoogd tot € 0,23 per km.

Verruiming regeling OV-kaarten

Werkgevers kunnen aan werknemers een OV-kaart ter beschikking stellen, of de OV-kaart van een werknemer vergoeden of verstrekken. Bij de tweede vorm geldt als voorwaarde dat privégebruik moet worden berekend en belast is. Dat wordt als onwenselijk ervaren. Daarom worden beide regelingen gelijk getrokken qua voorwaarden. Voortaan maakt het niet meer uit op welke wijze een werkgever een OV-kaart aanbiedt aan de werknemer. Het privégebruik wordt vrijgesteld, mits de werknemer de OV-kaart wel voor zakelijke reizen gebruikt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de plannen in het Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd? Via onze Belastingplan 2024 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat het Belastingplan 2024 voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor u klaar met ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42