Nieuws

Belastingplan 2024: wijzigingen voor bv’s en DGA’s

Ondernemers die ondernemen via een of meerdere bv’s vallen met hun aandelenbelang in box 2 van de inkomstenbelasting. Op dat front is het, afgezien van de aanpassingen in de faciliteiten voor bedrijfsopvolging, relatief rustig in het Belastingplan 2024. We zetten de belangrijkste punten voor bv’s en DGA’s op een rij.

Update: op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Hierbij heeft de Kamer besloten om het tarief van de nieuwe tweede schijf in box 2 te verhogen van 31% naar 33%. Daarnaast wordt de giftenaftrek toch niet afgeschaft. De huidige regeling blijft dus bestaan.

Voor DGA’s wordt de grens voor het ‘excessief’ lenen bij de eigen BV aangescherpt. Volgens de huidige regels mag een DGA maximaal € 700.000 van zijn of haar eigen BV lenen. Als er meer wordt geleend, wordt dit door de Belastingdienst gezien als belast dividend. De grens wordt in 2024 verlaagd naar € 500.000.

Tarief vennootschapsbelasting

Normaal gesproken noemen we in onze nieuwsbrief geen regels die ongewijzigd blijven, maar hiervoor maken we graag een uitzondering. Sinds 2017 is het tarief in de vennootschapsbelasting, maar ook het bedrag waarover het lage tarief wordt berekend, een speelbal van de budgettaire rekenmeesters van het kabinet. Meer dan eens werd dit gebruikt als post om de begroting sluitend te krijgen of dreigende gaten te dichten. Maar voor 2024 blijven de tariefschijven en het tarief, vooralsnog, ongewijzigd ten opzichte van 2023.

Tarief box 2 (inkomstenbelasting)

In het Belastingplan 2024 is ook geen wijziging opgenomen voor het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting. Toch wijzigt dat tarief met ingang van 2024 en dat komt omdat dat besluit een jaar geleden al is genomen. Al sinds de invoering van het tarief voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen (minimaal 5%), bestaat er voor de inkomsten één tarief. Dat is de laatste jaren al opgetrokken van 25% naar 26,9%. Vanaf 2024 zijn er twee tarieven:

  • Inkomen tot € 67.000 wordt belast tegen 24,5% (partners mogen inkomen verdelen en mogen dus beide dit bedrag gebruiken).
  • Inkomen boven € 67.000 wordt belast tegen 31%.

Deze tariefswijziging gaat ook gelden voor reserves die vóór 2024 zijn opgebouwd in de bv Het uitkeren van dividend wordt dus enerzijds een klein stukje goedkoper en anderzijds een stuk duurder. Of het raadzaam is nog dit jaar een dividenduitkering te doen of te wachten tot volgend jaar hangt af van de persoonlijke situatie.

Let op: vanaf 2025 gaat het box 2-inkomen ook meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.

Verlaging energie-investeringsaftrek

Voor de investering in sommige energiezuinige bedrijfsmiddelen mag onder voorwaarden een aftrekpost in de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA) worden genoten. Voorwaarde is onder andere dat de investering tijdig, dat wil zeggen binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, wordt gemeld bij het RVO. De EIA bedraagt een vast percentage van het investeringsbedrag (dat soms is afgetopt). Dit percentage bedraagt op dit moment nog 45,5% en zal in 2024 dalen naar 40%. Het lijkt daarom raadzaam dergelijke investeringen nog dit jaar te doen.

Vervallen giftenaftrek in de vennootschapsbelasting

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting komt te vervallen. Op dit moment kent de wet een regeling die giftenaftrek toestaat tot maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Eigenlijk kunnen bv’s geen giften aftrekken, omdat die worden gezien als verkapt dividend aan de aandeelhouder(s). Desalniettemin wordt toegestaan dat die verkapte dividenduitkering niet plaatsvindt, voor zover de bv de giftenaftrek kan toepassen. Een erg omslachtige regeling die daarom wordt vereenvoudigd.

Vanaf 2024 kan de bv de giften dus niet langer in aftrek brengen. Daarentegen worden giften vanuit de bv in het geheel niet meer aangemerkt als verkapt dividend. Voorwaarde is wel dat de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Betalingen aan goede doelen waar een tegenprestatie tegenover staat (bijvoorbeeld sponsoring) blijven gewoon aftrekbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2024? Via onze Belastingplan 2024 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155