Nieuws

Belastingplan 2022: overige wijzigingen

Het demissionaire kabinet laat grote, nieuwe keuzes aan een volgend kabinet over. In het Belastingplan 2022 zijn daarom weinig principiële of ingrijpende keuzes terug te zien. Toch zijn er enkele noemenswaardige wijzigingen op komst, zoals een vrachtwagenheffing en wijziging in de verhuurderheffing. Lees op onze site meer over de meest opvallende zaken.

Aanpassing tarief verhuurderheffing

Indien een eigenaar van woningen meer dan 50 woningen in de sociale sector verhuurt, is hij vanaf de 51e woning verhuurderheffing verschuldigd. Omdat de huren in de sociale sector in 2021 niet mochten worden verhoogd, is besloten tot een verlaging van de verhuurderheffing. Dit tarief daalt in 2022 van 0,527% naar 0,485%. Overigens is de verhuurderheffing woningcorporaties al langer een doorn in het oog, want in hun ogen belemmert dat de bouw van sociale huurwoningen waaraan juist zo’n gebrek is.

Aanpassingen overdrachtsbelasting woningen

In 2021 zijn de tarieven in de overdrachtsbelasting aangepast. Het standaardtarief bedraagt sindsdien 8%. Voor woningen die zijn bestemd voor zelfbewoning bedraagt het tarief 2% en bij jonge kopers mogelijk zelfs 0%. Naar nu blijkt moest een aantal zaken worden verduidelijkt. Tevens wordt nu geregeld dat in onvoorziene omstandigheden toch het verlaagde tarief mag worden toegepast, ondanks dat de woning niet zal worden bewoond. Dat was al geregeld indien de onvoorziene omstandigheid zich voordoet kort na start van de bewoning. Maar nu is vastgesteld dat een onvoorziene omstandigheid zich ook al voorafgaand aan de bewoning kan voordoen, waardoor de bewoning helemaal niet zal plaatsvinden. Het is wel aan de koper om deze omstandigheid aannemelijk te maken.

Invoering vrachtwagenheffing

Invoering vrachtwagenheffing

Geen onderdeel van het belastingplan 2022, maar wel een afspraak uit het regeerakkoord: het invoeren van een vrachtwagenheffing. Dat wetsvoorstel is ook deze week ingediend bij de Tweede Kamer, waarmee vrachtwagens een kilometerheffing gaan betalen voor gebruik van snelwegen en sommige N-wegen. Voor de heffing zullen vrachtwagens een on-board unit moeten hebben waarmee de gereden kilometers worden geregistreerd. Het tarief bedraagt gemiddelde € 0,149 (prijspeil 2019) per kilometer. Deze regeling zal waarschijnlijk vanaf 2026 gaan gelden en ook van toepassing zijn op buitenlandse vrachtwagens.

De tarieven in de motorrijtuigenbelasting worden verlaagd voor vrachtwagens. De belastingheffing zware motorrijtuigen (BZM) zal geheel komen te vervallen. Per saldo zal de belastingdruk echter wel toenemen, zo is de verwachting. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden in overleg met de transportsector ingezet voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Omdat nog veel voorbereidingen moeten worden getroffen, is nog onbekend wanneer de nieuwe regels in werking treden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2022? Via onze Belastingplan 2022 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42