Nieuws

Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag heeft de Tweede Kamer, zoals verwacht, ingestemd met alle wetsvoorstellen van het Belastingplan die zijn ingediend op Prinsjesdag. Een aantal amendementen is naar verwachting aangenomen, maar voor de schenkbelasting kwam er nog een verrassing.

Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK)

Ook de BIK-regeling, die zwaar onder vuur lag van de oppositie, heeft het gehaald. Enkele oppositiepartijen verleenden steun in ruil voor de toezegging dat meer budget ervan naar het MKB gaat. De BIK-regeling heeft de vorm van een afdrachtvermindering in de loonheffing. Hiervoor geldt een percentage van het investeringsbedrag. Het bedrag tot € 5.000.000 investeringen zou 3% bedragen, maar wordt 3,9%. Het percentage boven de € 5.000.000 daalt van 2,445% naar 1,8%. Daardoor komt er meer terecht bij het MKB, is de verwachting.

Tariefswijziging overdrachtsbelasting

Voor de wijzigingen in de overdrachtsbelasting was al een wijziging voorzien: de startersvrijstelling voor kopers tot 35 jaar die in de woning hun hoofdverblijf nemen, is vanaf 1 april 2021 alleen nog van toepassing tot een woningwaarde van € 400.000.

Daarnaast werd nog een interessant amendement aangenomen: de startersvrijstelling zou volgens het wetsvoorstel gelden voor 5 jaar en dus vervallen met ingang van 2026. Deze bepaling is van de baan, waardoor de vrijstelling geen einddatum meer kent.

Schenkbelasting

Het Belastingplan voorzag niet in wijzigingen in de schenkbelasting. Via een amendement komt er toch een wijziging. Het bedrag dat ouders jaarlijks belastingvrij aan kinderen mogen schenken, wordt in 2021 eenmalig met € 1.000 extra verhoogd (en komt daarmee uit op € 6.604). Ook voor schenkingen van derden wordt de vrijstelling voor een jaar met € 1.000 verhoogd (en die vrijstelling zal daardoor in 2021 € 3.244 bedragen). Dat laatste is van belang voor bijvoorbeeld ondernemers die in het licht van de coronacrisis giften van derden krijgen. Er is dan minder snel schenkbelasting verschuldigd.

Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u alle Belastingplannen nog eens nalezen? Download dan hier onze whitepaper.