Blog

Audit readiness proces: bereid uw organisatie voor op de verplichte accountants­controle

Vrijwel geen enkel bedrijf is direct vanaf de start controleplichtig. Pas wanneer uw bedrijf groeit en twee opeenvolgende jaren voldoet aan de daaraan gestelde eisen, gaat deze verplichting in. Een accountantscontrole staat los van de standaard werkzaamheden waarmee u bekend bent om een jaarrekening te maken. Het is daarom raadzaam om op tijd voorbereid te zijn. Bij Schipper Accountants noemen we dat het ‘audit readiness proces’. Dit komt er in het kort op neer dat u uw organisatie tijdig voorbereid op de verplichte accountantscontrole.

De accountantscontrole moet uitgevoerd worden bij ondernemingen die 2 jaar op rij voldoen aan 2 van de volgende 3 kenmerken (groottecriteria):

  • Omzet meer dan € 12 miljoen;
  • Balanstotaal meer dan € 6 miljoen;
  • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Het is belangrijk om hier op tijd aandacht voor te hebben. Om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om u bedrijf klaar te maken voor een accountantscontrole. Met andere woorden, voldoet u in een jaar aan deze criteria en is de kans groot dat uw bedrijf ook in het daaropvolgende jaar aan deze criteria voldoet? Dan is het opstarten van een ‘audit readiness proces’ wenselijk. Start daarmee ruim van tevoren, want een goede voorbereiding op de eerste accountantscontrole is een intensief traject.

Accountants­controle is veelomvattend

Nog teveel ondernemers realiseren zich pas bij de accountantscontrole dat dit werk van een heel andere orde is dan het samenstellen van een jaarrekening in de samenstelpraktijk. Kort gezegd volstaat het daarbij om cijfers aan te leveren, die vervolgens door uw accountant worden verwerkt tot een jaarrekening. Ook als een onderneming controleplichtig is, moet de ondernemer een jaarrekening op (laten) stellen. Voor de controlerend accountant is dit immers het vertrekpunt. Een verplichte controle omvat veel werk. Logisch, want deze controle en daarop volgende controleverklaring zijn bedoeld om externe belanghebbenden de zekerheid te bieden dat de jaarrekening een getrouw beeld van uw onderneming geeft. Dit betekent dat de controlerend accountant – veel meer dan u gewend bent – kijkt naar de onderbouwing van de cijfers, de cijfers controleert en de interne beheersing onder de loep neemt.

Zorg voor de juiste beginbalans

Het ‘audit readiness proces’ zorgt ervoor dat uw organisatie klaar is voor de jaarrekeningcontrole. Dit betekent onder andere dat óók de jaarrekening van het voorgaande jaar op orde moet zijn, want de eindbalans van het ene jaar, is de beginbalans van het volgende. Het is voor de controlerend accountant belangrijk dat hij erop kan vertrouwen dat er een compleet en correct balansdossier voor handen is. Deze informatie vormt namelijk de basis voor al het controlewerk dat daarop volgt. Voor u betekent dit dat u werkzaamheden moet doen voor de cijfers van het jaar waarin u feitelijk nog niet controleplichtig bent. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat de controlerend accountant ook eerst uw jaarrekening opstelt. Vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid heeft dit echter niet de voorkeur.

Audit readiness proces voor een soepele overgang

De accountants van Schipper ondersteunen ondernemers bij het ‘audit readiness proces’. Samen met u en de betrokken medewerkers lopen we als het ware het controleproces met u door. Zo zorgen we er ook voor dat uw financiële afdeling tijdig over de juiste kennis beschikt. We vragen veel informatie op om ervoor te zorgen dat de beginbalans voldoet, we geven praktische adviezen om processen te verbeteren, adviseren over een goede interne beheersing en maken heel concreet welke documenten we nodig hebben. Op deze manier zorgen we samen voor een soepele overgang naar en soepele voortgang van de accountantscontrole. Dit ‘audit readiness proces’ kost aan de voorkant weliswaar tijd, maar betaalt zich uiteindelijk uit in lagere accountantskosten en minder stress, omdat u grip heeft op het jaarrekeningproces. De externe accountant kan hierdoor namelijk voortvarend met de controle aan de slag.

Van start met het ‘audit readiness proces’

Wilt u alvast voorsorteren op de aanstaande accountantscontrole en kunt u daarbij wel wat ondersteuning gebruiken? Neem vrijblijvend contact met ons op. De specialisten van onze controlepraktijk denken graag met u mee!

Alex Louwerse MSc