Nieuws

Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling

Heeft u recht op bijzonder uitstel van betaling van belasting voor drie maanden, maar heeft u langer uitstel en/of een betalingsregeling nodig? Kom dan tijdig in actie, want u moet binnen de lopende termijn van 3 maanden verlenging aanvragen. Vraagt u verlenging aan, dan wordt er meer van u verwacht dan bij de aanvraag voor de eerste drie maanden. 

Ondernemers kunnen sinds 23 maart bijzonder uitstel van betaling aanvragen als ze in liquiditeitsproblemen zijn geraakt of op korte termijn verwachten te geraken. Zonder nader bewijs wordt dan drie maanden uitstel van betaling verleend. Dit uitstel geldt automatisch ook voor alle aanslagen die binnen deze drie-maandsperiode worden opgelegd. De einddatum is voor alle aanslagen wel hetzelfde: drie maanden nadat het eerste uitstel was aangevraagd. 

Het is mogelijk nog langer uitstel te krijgen, maar dat is minder eenvoudig dan het eerste uitstel. Voor langer uitstel wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers met een totale belastingschuld van minder dan € 20.000 en ondernemers met een totale belastingschuld van € 20.000 of meer: 

  • Is de totale belastingschuld minder dan € 20.000 op het moment van het verzoek tot verlenging van het uitstel? Dan kan worden volstaan met een verzoek waarin wordt aangegeven dat er nog steeds betalingsproblemen zijn en dat die voor minimaal 70% zijn te wijten aan de coronacrisis. Het kan dus lonen om – indien mogelijk – een deel van de belastingschuld te voldoen zodat nog minder dan € 20.000 belastingschuld resteert. Men kan dan ook gebruik maken van deze mogelijkheid. 
  • Als de totale belastingschuld € 20.000 of meer is, moet bij het verzoek een liquiditeitsprognose worden toegevoegd. Tevens moet een verklaring van een derde-deskundige (bijvoorbeeld accountant) worden toegevoegd die o.a. aangeeft de prognose plausibel te vinden. Zorg er daarom voor dat u direct actie onderneemt. 
  • Het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn tussentijdse cijfers op te stellen als startpunt van de liquiditeitsprognose. 

Het verzoek voor het verlengde uitstel moet schriftelijk gebeuren. Vanaf medio juni is het mogelijk dit verzoek ook digitaal in te dienen. Ook de eventueel benodigde liquiditeitsprognose en derdenverklaring kunnen digitaal worden verstuurd.  

Kortom, wacht niet af totdat de drie maanden voorbij zijn, maar overleg tijdig met uw accountant of relatiebeheerder. 

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.