Blog

5 tips om personeelsontwikkeling te stimuleren

Personeelsontwikkeling; veel werkgevers geven aan dit belangrijk te vinden. Toch zijn er maar weinig werkgevers die daarvan ook daadwerkelijk werk maken. Meer dan aangeven dat er ruimte voor is, doen ze niet. En dat is dus niet genoeg om resultaat te zien. De ervaring leert dat méér nodig is om uw medewerkers aan te zetten tot leren en ontwikkelen. Als werkgever heeft u daarbij een belangrijke rol. Ingewikkeld is dat niet. In dit blog geef ik 5 tips om personeelsontwikkeling te stimuleren.

Tip 1: Neem een actieve rol

Afwachten is eigenlijk nooit goed. Dat geldt ook hier. Laat de keuze voor leren en ontwikkelen niet uitsluitend van uw medewerkers afhangen. Neem een actieve rol en spreek u uit over uw verwachtingen. Laat zien dat u dit belangrijk vindt en geef aan dat u initiatief verwacht. Maak dat concreet door bijvoorbeeld te zeggen dat u binnen een bepaalde termijn een voorstel verwacht. U laat daarmee zien dat u graag in uw mensen investeert en hun kennis graag inzet voor uw bedrijf. Medewerkers voelen zich hierdoor gezien en gewaardeerd.

Tip 2: Wacht niet tot het (half) jaarlijkse gesprek
Personeelsontwikkeling vergt continu aandacht. Het is niet zomaar een verplicht bespreekpunt tijdens de jaarlijkse cyclus van functioneren en beoordelen. Het speelt iedere dag en als werkgever heeft u daarin een belangrijke rol. Houd uw medewerkers een spiegel voor, geef feedback; zo helpt u uw medewerkers zich te ontwikkelen op de werkvloer. Wie denkt dat medewerkers het vervelend vinden dat u meekijkt, heeft het mis. Monitoren van hoe uw mensen hun werk doen, wordt juist als positief ervaren. Het voelt niet als controle, maar als blijk van belangstelling en waardering. Medewerkers voelen zich gezien. Met uw feedback of complimenten, kunnen ze nadrukkelijk stappen maken in hun werk.

Tip 3: Verdiep u in de persoonlijkheid van de medewerkers
Teveel werkgevers gaan nog uit van de kennis en vaardigheden die op een cv staan. Als het dan ook nog eens klikt tijdens het sollicitatiegesprek, voelt het al snel als een match. U kunt dan bedrogen uitkomen. Want een klik, zegt niets over iemands persoonlijkheid. Terwijl dat een belangrijke component is om in het werk te excelleren of juist onder de maat te presteren. Een voorbeeld? Neem de kwaliteit ‘nauwkeurig werken’. Degene die dit van nature doet in een functie waarbij dit belangrijk is, zal altijd meer werk verzetten (én met meer werkplezier) dan de medewerker die zich daar dagelijks toe moet zetten. Met een gedegen persoonlijkheidstest ontdekt u direct waar een medewerker energie van krijgt!

Tip 4: Wees creatief met taken en verantwoordelijkheden
In de wat kleinere mkb-bedrijven zijn vaak weinig doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, als u in staat bent creatief te kijken naar taken en verantwoordelijkheden. Denk niet in hokjes! Misschien is uw automonteur wel een kei in grafisch ontwerp. Door medewerkers aanvullende taken of rollen te geven, blijven ze geboeid. Oók dat is personeelsontwikkeling. Zoek dus naar een match met de kwaliteiten die buiten het standaard functieprofiel vallen.

Tip 5: Vraag gewoon eens wat uw medewerkers nodig hebben

Van communiceren is nog nooit iemand slechter geworden. Veel werkgevers hebben de neiging zelf van alles te verzinnen, maar vraag er gewoon eens naar. Welke thema’s vinden uw medewerkers belangrijk? Hoe willen ze feedback ontvangen? Medewerkers geven tegenwoordig vaak aan graag in een andere setting over hun functioneren te willen praten, zoals tijdens een wandeling of lunch. Ideaal! Op zo’n manier kunt u op een laagdrempelige manier zaken delen; het creëert openheid om feedback te geven en te ontvangen.

Ook aan de slag met personeelsontwikkeling binnen uw bedrijf?

Wilt u ook aan de slag met de ontwikkeling van uw medewerkers? Met de SLIM-subsidie kan dit nu extra voordelig! Via deze regeling kunt u namelijk tot wel 80% van de investering in personeelsontwikkeling gesubsidieerd krijgen.

Onze samenwerkingspartner Sigma Personeelsdiensten heeft een speciaal programma ontworpen waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de SLIM-regeling. Via dit programma wordt de subsidieaanvraag voor u geregeld waarmee de kans op toekenning van de subsidie wordt vergroot. Het programma is daarnaast zo opgesteld dat het volledig aansluit op de doelstellingen van de SLIM-regeling.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op!

Rob Commandeur

0113 - 239 486