Blog

10 tips om grip te houden op uw liquiditeit

Nederland wordt hard getroffen door het coronavirus en de maatregelen waarmee we de verspreiding ervan tegengaan. Natuurlijk is de belangrijkste focus het welzijn van uw medewerkers. Toch verdient ook de onderneming zelf alle aandacht. De meeste ondernemingen worden namelijk behoorlijk geraakt in hun bedrijfsvoering. En omdat niemand de duur en de reikwijdte van de maatregelen kan inschatten, is het belangrijk om alles op alles te zetten om de gevolgen voor uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. Met deze 10 praktische tips kunt u in deze onzekere periode grip houden op uw liquiditeit. 

Grip op uw liquiditeit

Uitgangspunt bij alles wat doet, is een goede liquiditeitsprognose: maak inzichtelijk wat de te verwachten inkomsten en uitgaven zijn. Daarmee worden de consequenties voor uw liquiditeitspositie direct duidelijk. Vanzelfsprekend kunt u hierin ook de effecten van de steunmaatregelen van de overheid in meenemen. Heeft u alle inkomsten en uitgaven op een rijtje? Dan is inzichtelijk wanneer er mogelijk liquiditeitsproblemen ontstaan. Neem op tijd actie!

 1. Factureer op tijd
  Laat facturatie niet liggen, maar factureer direct. Overweeg bij grotere opdrachten om een aanbetaling te vragen. Percentages van 25% of 30% zijn heel gebruikelijk. Of breng bijvoorbeeld vooraf de door u bestelde materialen in rekening. 
 2. Bewaak de debiteuren
  Betalen uw debiteuren op tijd? Houd de betaaltermijn scherp in de gaten. Te laat? Kies dan voor een telefoontje in plaats van een e-mail of brief. De ervaring leert dat dit beter werkt. 
 3. Kies voor factoring
  Toegegeven, niet iedere ondernemer is ervan gecharmeerd, maar factoring kan wel degelijk een oplossing zijn voor liquiditeitsproblemen. Tegen een factoring fee neemt het factoringbedrijf uw facturen over en betaalt deze vaak al binnen een dag of twee.
 4. Gebruik de betaaltermijn
  Zoals uw debiteuren de betaaltermijn maximaal benutten, kunt u dat ook bij uw leveranciers doen.
 5. Kijk eens kritisch naar uw voorraad
  Hoeveel voorraad staat er en hoeveel heeft u nu eigenlijk nodig? Grote kans is dat het echt wel met iets minder kan. Maak wel gelijk even goede afspraken met uw leveranciers zodat een snelle levering gegarandeerd is.
 6. Vraag de bank om een overbruggingsfinanciering
  Kredietverstrekkers zijn bereid om u, op basis van uw omzet over de bankrekening en pintransacties, een kortlopend overbruggingskrediet te verstrekken. Een goede manier om snel uw liquiditeitspositie te verbeteren.
 7. Stel het aflossen even uit
  De grotere Nederlandse banken denken met u mee. Ze zijn veelal bereid om uw aflossingen gedurende zes maanden uit te stellen. Uitstel is geen afstel en let op, de rente loopt wel door.
 8. Vraag uitstel van betalingen belastingaanslagen
  De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling aan ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zitten. Maak gebruik van deze regeling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Dit geeft direct financiële ruimte.
 9. Kritisch oog voor uw vaste lasten
  Dit is het moment om uw vaste lasten te bekijken. Welke kosten kunt u schrappen of bijvoorbeeld op bezuinigen?
 10. Ga in gesprek met je crediteuren 
  Komt u in financiële nood, overleg dan tijdig met bijvoorbeeld uw huurbaas of leasemaatschappij om betalingen (gedeeltelijk) uit te stellen.  

Mijn laatste tip bij dit alles is om steeds goed te overleggen met uw adviseur. Hij of zij overziet het gehelfinanciële plaatje en kan het effect van de verschillende steunmaatregelen en de keuzes die u maakt goed inschatten. Ook hier geldt: beter vooraf goed plannen, dan achteraf repareren. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een financiële steunmaatregel? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. 

Swen Middendorp

076 - 30 36 540

06 - 20 71 36 80