Blog

Zijn uw arbeidsvoorwaarden concurrerend genoeg?

Voor de groei van uw bedrijf is het belangrijk om de juiste en goede mensen aan te trekken. Concurrerende arbeidsvoorwaarden kunnen hierbij van groot belang zijn.

De pensioenregeling is financieel vaak de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Als de juiste sollicitant verzekerd is bij een bedrijfstakpensioenfonds of in een vergelijkbare regeling elders, kan een soortgelijke pensioenregeling een belangrijk punt zijn in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Het is de vraag of uw pensioenregeling concurrerend genoeg is ten opzichte van de pensioenregeling waarin uw toekomstige werknemer nu deelneemt.

Pensioenregeling opzetten of optimaliseren

Heeft u nog geen pensioenregeling voor uw werknemers? Dan kunt u overwegen deze alsnog op te nemen in uw arbeidsvoorwaardenpakket. De mogelijkheden hiervoor zijn legio. Als u wél een pensioenregeling heeft, is het vaak mogelijk om met beperkte aanpassingen de regeling te verbeteren of uit te breiden.

U kunt hierbij denken aan:

  • Het uitbreiden van de regeling met een ANW-hiaatregeling. Deze regeling biedt een extra inkomen voor de partner als de werknemer komt te overlijden.
  • Het uitbreiden van de pensioenregeling met een vrijwillige bijspaarregeling, als hiervoor ruimte in de regeling aanwezig is. Uw werknemers krijgen dan de mogelijkheid om extra pensioenpremies in te leggen. Zo kunnen zij hun pensioen optimaliseren.
  • Het verruimen van de pensioengrondslag door (bijvoorbeeld) het verlagen van de franchise of het verhogen van het maximaal pensioengevend salaris.

Samen met u kijken wij graag naar het opzetten of optimaliseren van een pensioenregeling. Zo maken we uw arbeidsvoorwaardenpakket meer concurrerend.

drs. Ruud Goense RB

010 - 31 38 532

06 - 53 14 81 27