Nieuws

Zijn de kosten voor een thuiswerkplek aftrekbaar?

Het thuiswerken lijkt niet meer weg te denken in de toekomst. In ieder geval niet in de beroepen waar u voldoende heeft aan een computer en een telefoon om te werken. Maar is het ook mogelijk om de btw af te trekken over uitgaven voor de thuiswerkplek?

Spoedwet

Er is inmiddels een voorstel tot een spoedwet ingediend waarin werknemers het recht gaan krijgen om deels thuis te gaan werken. De werkgever heeft wel de verplichting om te zorgen dat de arbeidsplek voldoet aan de ARBO-eisen. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen voor een goede bureaustoel, een bureau en andere hulpmiddelen zoals een tweede beeldscherm of laptophouder. Daarnaast mag de werkgever ook niet zomaar ‘nee’ zeggen wanneer een werknemer wil thuiswerken. De werkgever moet de ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ onderbouwen wanneer hij niet wilt dat zijn werknemers thuiswerken.

Btw en thuiswerkplek

We kunnen ons voorstellen dat u als werkgever wil dat de uitgeleende spullen weer moeten worden teruggegeven wanneer de werknemer uit dienst gaat. Het is dan de vraag of de werkgever de btw op die kosten in aftrek kan brengen.

Zijn de spullen voor persoonlijke doeleinde van het personeel bedoeld? Dan is het in deze specifieke regeling niet mogelijk om de btw in aftrek te brengen. Heeft u uitgaven waarvan het personeel weliswaar profiteert, maar die noodzakelijk zijn uit oogpunt van het bedrijfsbelang, blijven buiten het bereik van deze regeling. De vraag is dan wie er het meest profiteert van deze thuiswerkplek? Op dit moment verwachten we dat meestal het bedrijfsbelang voorop staat en dat de btw volledig in aftrek kan worden gebracht!

Heeft u vragen over het inrichten van de thuiswerkplekken voor uw personeel? Neem dan gerust contact met ons op. Wilt u meer btw-advies? Via onze btw-adviespagina houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke informatie.