Nieuws

Willekeurige afschrijving aanschaf- en/of voortbrengingskosten

Ter stimulering van de economie kan er in 2023 op nieuwe bedrijfsmiddelen 50% willekeurig worden afgeschreven over de aanschaf- en/of voortbrengingskosten. Over de overige 50% van de nieuwe bedrijfsmiddelen moet op de reguliere wijze worden afgeschreven. De regeling geldt slechts als de verplichting tot de aanschaf van de bedrijfsmiddelen in 2023 is aangegaan, of als er in 2023 voortbrengingskosten zijn gemaakt. De regeling geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.

Bedrijfsmiddelen kwalificeren voor de regeling als ze niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover u voor de aanschaffing verplichtingen bent aangegaan of voor de voortbrenging kosten zijn gemaakt in 2023 en het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 in gebruik genomen wordt.

Uitgezonderd van de regeling zijn onder meer:

  • gebouwen
  • schepen
  • vliegtuigen
  • bepaalde bromfietsen
  • bepaalde motorrijwielen
  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, en met uitzondering met auto’s met een CO2-uitstoot van 0
  • immateriële activa
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor langdurige verhuur/lease

Let op dat door toepassing van de willekeurige afschrijving naar verwachting tijdelijke verschillen zullen ontstaan tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van de betreffende bedrijfsmiddelen.

Als u in 2023 gebruikmaakt van de regeling voor willekeurige afschrijving betekent dit wel dat u in de daaropvolgende jaren minder kunt afschrijven, waardoor u wellicht te maken krijgt met hogere belastingheffing.