Downloads

Whitepaper: Meldingsplicht bij grensoverschrijdende dienstverlening

De wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is ingevoerd om werknemers te beschermen en oneerlijke concurrentie verder tegen te gaan. De WagwEU is van toepassing op werkgevers uit EU landen die tijdelijk hun personeel, in het kader van grensoverschrijdend dienstverrichting, in Nederland willen laten werken. De wet geldt ook voor ZZP’ers. In deze whitepaper wordt nader ingegaan op deze wet en bijbehorende meldingsplicht, welke ingaat op 1 maart 2020.

Klik op de onderstaande button om de whitepaper gratis te downloaden.
Click on the button below to download the whitepaper for free.