Downloads

Whitepaper: De gebruikelijk­­loonregeling in inter­nationale verhoudingen

Wie meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap (of daaraan gelijkgestelde rechtsvormen) heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. Voor deze aanmerkelijkbelanghouder geldt de gebruikelijkloonregeling. Hoe zit het precies met deze regeling in internationaal verband? In deze whitepaper leest u meer over de regels rondom de gebruikelijkloonregeling.

Klik op de onderstaande button om de whitepaper gratis te downloaden.

Click on the button below to download the whitepaper for free.