Nieuws

Welk bedrijf is Informatieplichtig?

Zoals aangegeven geldt de Informatieplicht voor bedrijven die onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen en een bepaald energieverbruik hebben. Een uitzondering geldt voor glastuinbouwbedrijven. Is in uw situatie het ‘Activiteitenbesluit’ van toepassing?

Activiteitenbesluit

Een gedeelte van de agrarische bedrijven valt onder het ‘Activiteitenbesluit’. Dit worden ook wel de ‘meldingsplichtige bedrijven’ genoemd.

Telen gewassen

Teelt u gewassen in de open lucht of in een gebouw? Dan valt uw bedrijf doorgaans onder het ‘Activiteitenbesluit’.

Veehouderij

Of u, als veehouder, onder het Activiteitenbesluit valt is o.a. afhankelijk van het aantal dieren. Heeft u bijvoorbeeld 200 melkkoeien, 1.200 vleesrunderen, 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee of minder? Dan valt u, op basis van de dieraantallen, onder het ‘Activiteitenbesluit’.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Bij sommige diercategorieën is bij bepaalde aantallen een zogenaamde ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (OBM) noodzakelijk. Deze bedrijven blijven echter wel onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen.

Overige activiteiten

Naast de dieraantallen kunnen ook andere activiteiten ertoe leiden dat uw bedrijf niet onder het ‘Activiteitenbesluit’ valt en daardoor een ‘Omgevings-vergunning milieu’ nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld bij een bepaalde grootte van een mestbassin voor drijfmest of van een vaste mestopslag.

Of u onder het ‘Activiteitenbesluit’ valt is een technisch verhaal. Laat u goed informeren door uw adviseur.