Nieuws

Wat betekent het regeerakkoord voor ondernemers, kenniswerkers en boeren?

Vorige week presenteerden PVV, VVD, NSC en BBB een regeerakkoord. Het akkoord noemt onder andere plannen op het gebied van bestaanszekerheid en koopkracht, asiel en migratie en volkshuisvesting. Ook werden plannen voor ondernemend Nederland aangekondigd. Wat kunt u als ondernemer verwachten? Onze collega’s Mark, Jan, Leonie en Thanh Thanh zoomen, ieder vanuit zijn of haar expertise, in op de aangekondigde plannen. 

Aandacht voor landbouw, visserij en voedselzekerheid

Image Alignment Example

Mark Knopjes, Adviseur Agro: in het regeerakkoord is veel aandacht voor de agrarische sector en dat lijkt positief uit te pakken. De stikstofplannen van het vorige kabinet worden behoorlijk ingeperkt. Gedwongen onteigening en gedwongen krimp van de veestapel zijn van de baan. Voor de sector is dat een opsteker.

Daarnaast wordt een bedrijf individueel bekeken op het gebied van duurzaamheidseisen en wordt niet elk gebied in Nederland als kwetsbaar gezien. Deze maatwerkbenadering en het voorstel om meer overleg te voeren tussen politiek en de sector geeft vertrouwen. Hopelijk keert hiermee de rust in de sector enigszins terug.

De plannen moeten uiteraard nog afgestemd worden met de Europese Unie. Het is afwachten hoe deze daar worden ontvangen. De coalitie geeft aan strijdvaardig te zijn en de plannen ‘met lef’ te gaan verdedigen. Het is belangrijk dat opvolgers van toekomstbestendige bedrijven vol vertrouwen en met perspectief de stap richting de toekomst durven te zetten.

Tarief op dividend voor DGA weer omlaag!

Image Alignment Example

Jan Rutjes, Belastingadviseur: Voor de dga (de directeur-grootaandeelhouder met tenminste 5% aandelen) blijft het lastig om te weten waar die aan toe is. In het Hoofdlijnenakkoord staat dat het tarief voor de inkomstenbelasting op het dividend van de DGA weer wordt verlaagd naar 31%. Vorig jaar werd het tarief op het laatste moment bepaald op 24,5% voor dividenden tot € 67.000 en 33% daarboven. In 2023 was er nog één tarief, namelijk 26,9%. Met alle aanpassingen in deze tarieven is het voor de dga lastig plannen en keuzes maken!

Vooral aan het einde van het jaar krijg ik veel vragen of het nu wel of niet voordelig is om nog dividend uit te keren. Met de wijzigingen in de tarieven is dit steeds weer een andere afweging. Daarnaast liggen er voor de dga in de toekomst nog aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregelingen op de loer.

In het nieuws zijn er berichten dat familiebedrijven nu massaal worden overgedragen. Ik hoop voor mijn relaties dat het voorlopig bij deze tariefsaanpassing blijft en dat de mogelijkheden voor bedrijfsopvolging niet te zeer worden beperkt. De ondernemer wil in deze snel veranderende wereld weten waar hij aan toe is!

Kennismigrantenregeling verder beperkt

Image Alignment Example

Leonie de Vos, Belastingadviseur Internationaal: in het hoofdlijnenakkoord worden diverse maatregelen voorgesteld die invloed kunnen hebben op buitenlandse ondernemers, werknemers en studenten. Wat voor mij in het oog springt zijn de aangekondigde aanscherpingen van de regeling voor kennismigranten. We kennen deze in de praktijk als de 30%-regeling. Eerder waren er juist geluiden om de al ingevoerde versoberingen gedeeltelijk terug te draaien. Die geluiden kwamen met name uit de hoek van de multinationals die de kennismigranten in Nederland nodig hebben. Het leek erop dat deze geluiden door de coalitiepartners werden gehoord. Bij het uitkomen van het hoofdlijnenakkoord bleek echter het tegendeel. Mogelijk omdat de kennismigrantenregeling pas nog negatief in het nieuws was. In het akkoord staat nu dat de kwalificatie-eisen van de regeling worden aangescherpt . Verder worden de fiscale voordelen van de 30%-regeling verder beperkt.

Het is jammer dat in het regeerakkoord niet wordt benoemd hoe dit er allemaal uit komt te zien. Het is daarnaast natuurlijk nog afwachten of de aangekondigde plannen allemaal worden doorgevoerd. Veel van onze relaties maken gebruik van kennismigranten. We blijven de ontwikkelingen dus zeker volgen!

Btw op logies gaat naar hoog tarief

Image Alignment Example

Thanh Thanh Nguyen, Belastingadviseur: Er zijn meerdere btw-verhogingen aangekondigd, maar voor onze klanten is vooral de aangekondigde verhoging van de btw op (hotel)overnachtingen van belang. Hierop is nu nog het lage tarief van toepassing (9%). Dit gaat volgens het hoofdlijnenakkoord naar het normale tarief van 21%. De beoogde ingangsdatum hiervoor is 1 januari 2026. De verhoging geldt voor alle logies (hotels, vakantieparken) met uitzondering van kampeerterreinen en dagrecreatie. Of de ondernemers in het toerisme deze verhoging geheel bij hun klanten weg kunnen leggen, is nog maar de vraag. De sector heeft na de klappen in 2020 en 2021 vanwege corona juist in 2022 en 2023 weer stappen in de goede richting gezet. Maar of er voldoende rek is voor deze prijsverhoging is natuurlijk onzeker.

Wij hebben veel klanten in de toeristische sector, zoals campings, vakantieparken en particulieren die een vakantiewoning verhuren. Maar de verhoging heeft ook negatieve gevolgen voor verhuurbemiddelaars en degene die huisvestiging verzorgt voor expats. Al die ondernemers moeten - als de plannen doorgaan natuurlijk - die hogere btw afdragen. Wij volgen de ontwikkelingen en de komende wetsvoorstellen op de voet om deze klanten hierover te adviseren.

Bent u benieuwd welke plannen het nieuwe kabinet de komende tijd omzet in beleid? Houd onze website in de gaten voor (fiscaal) nieuws en aankondigingen. Nieuws over de kabinetsformatie wordt gedeeld op www.kabinetsformatie2023.nl